Poszukujesz kredytowania, ale nie jesteś pewien, na jak dużą kwotę kredytu możesz liczyć? Chcesz dowiedzieć się, jak zmiana konkretnych parametrów wpływa na zdolność kredytową? Dowiesz się tego, korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności pozwala obliczyć na jaki kredyt będzie nas stać biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Do jej obliczenia potrzebne będą niektóre dane np. dochód miesięczny, okres spłaty, oprocentowanie, typ raty (równa/malejąca) ilość osób w gospodarstwie domowym, a także sumy wydatków: limity na kartach i rachunkach, raty innych kredytów, inne stałe wydatki.

Zaawansowany kalkulator zdolności kredytowej


Wynik:

Powyższy kalkulator podaje na jaki okres (oraz ilość rat miesięcznych) będziesz musiał rozłożyć kredyt zakładając sumę pieniędzy jaką możesz przeznaczyć na ratę. Dane jakie trzeba podać to właśnie ta kwota raty, wysokość kredytu jaki cię interesuje, jego oprocentowanie i wybór pomiędzy ratami stałymi a malejącymi.

Kalkulator zdolności kredytowej to świetne narzędzie dla każdego potencjalnego kredytobiorcy. Zarówno w przypadku starania się o kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy. Dzięki temu już wcześniej wiesz, czego możesz spodziewać się, przychodząc do instytucji bankowej.

Zdolność kredytowa — co to?

Ocena zdolności kredytowej to zbadanie, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie powiększone o odsetki i inne koszty w czasie określonym przez harmonogram.

Zdolność kredytowa to de facto najważniejszy parametr brany pod uwagę w przypadku wnioskowania o kredyt. Prawo bankowe obliguje każdy bank do jej sprawdzenia przed wydaniem decyzji (pozytywnej lub negatywnej) o udzielenie kredytu.

I nie ma tu znaczenia, czy starasz się o drobny kredyt na parę tysięcy, czy dużo większy i długoterminowy kredyt hipoteczny.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytową możesz najprościej określić poprzez wskazanie kwoty, jaką miesięcznie dysponujesz po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań.

Możesz samodzielnie obliczyć zdolność kredytową. Nie jest to ani skomplikowane, ani trudne. Wystarczy przejść przez kilka prostych kroków.

 1. Zsumuj swoje comiesięczne dochody. Ważne, aby były to kwoty, które stale — co miesiąc — wpadają na Twoje konto. Mogą to być pieniądze np. z umowy o pracę, umowy zlecenie, renty, dywidendy etc.
 2. Teraz zsumuj kwoty wszystkich Twoich stałych zobowiązań. Zaliczają się do nich: wynajem mieszkania, czynsz, opłaty za media, raty zaciągniętych kredytów i pożyczek itd.
  Do tej kwoty musisz dodać także posiadane limity na koncie oraz karcie kredytowej.
 3. Na końcu wykonaj proste odejmowanie. Od sumy dochodów (punkt 1) odejmij sumę kosztów stałych (punkt 2).

Jeśli powstały z odejmowania wynik jest niewielką kwotą lub, co gorsza, kwotą z minusem, oznacza to, że w Twoim domowym budżecie coś nie styka.

Prawdopodobnie wydajesz więcej, niż zarabiasz, lub jesteś tego bardzo bliski. Przede wszystkim zacznij od zwiększenia swoich zarobków i zmniejszenia wydatków. Zawsze jest coś, na czym można załatać budżetową dziurę.

Jeśli w odejmowaniu wyszła Ci spora liczba, to jesteś na dobrej drodze. Im jest ona wyższa, tym lepiej rokujesz w przypadku wnioskowania o kredyt.

Warto posłużyć się wskaźnikiem DTI (z ang. debt to income). Określa on relację Twoich miesięcznych rat do dochodów.

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, aby wartość DTI nie przekraczała 50%, czyli suma Twoich zobowiązań nie powinna być większa niż połowa Twoich dochodów.

Przykład:

Alicja chce zaciągnąć kredyt hipoteczny. Chce sprawdzić, czy opcja, która ją interesuje, jest w zasięgu jej możliwości finansowych.

Postanawia samodzielnie poznać ocenę zdolności kredytowej na podstawie wskaźnika DTI. Rozpisała na kartce dwie kolumny:

 1. Comiesięczne wpływy z wynikiem +4500 zł;
 2. Comiesięczne zobowiązania kredytowe z wynikiem -300 zł.

Alicja ma na oku kredyt hipoteczny z miesięczną ratą 1500 zł. Obliczmy, jak ułoży się w tym wypadku wartość DTI:

(300 zł + 1500 zł) /4500 zł * 100% = 40%

W przypadku Alicji wskaźnik DTI nie przekroczył maksymalnej wartości 50%.

Wniosek? Taka wysokość raty nie zagraża budżetowi domowemu Alicji. Ma możliwość na kredyt hipoteczny. Oczywiście pod warunkiem, że posiada pełną zdolność kredytową.

Jak banki oceniają zdolność kredytową?

Samodzielne obliczenie zdolności kredytowej nie gwarantuje jednak udzielenia finansowania w banku. Dokładna metoda analizy bankowej nie jest znana, jednak wiadomo, jakie aspekty są brane pod uwagę.

Procedura bankowej oceny zdolności kredytowej różni się w zależności od rodzaju kredytu, o jaki wnioskujesz.

Starasz się o kredyt hipoteczny? A może gotówkowy? W obu przypadkach bank na pewno zweryfikuje tożsamość i sprawdzi historię kredytową.

Przejrzy:

 • jakie miałeś zobowiązania,
 • czy spłacałeś je na czas (jeśli nie spłacałeś rat terminowo — to z jakim opóźnieniem),
 • jakie posiadasz obecnie zadłużenie,
 • czy masz problem z jego spłatą, etc.

Wszystkie te dane są przechowywane w bazach informacji gospodarczej.

Każdy Polak zarejestrowany w serwisie BIK może wygenerować specjalny, indywidualny raport, który pokazuje, jakie dane na jego temat widzi bank. Raz na 6 miesięcy jest to bezpłatne.

Bank oblicza zdolność kredytową także na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów — przede wszystkim zaświadczeniu o zarobkach. Może to być umowa o pracę, wyciąg z konta, podsumowanie KPiR — wszystko w zależności od tego, skąd czerpiesz swoje dochody.

Na uprzywilejowanej pozycji są osoby, które wnioskują o kredyt w banku, w którym posiadają konto. Bank wtedy nie wymaga wielu zaświadczeń od klienta (czasem nawet żadnych), ale pod warunkiem, że na jego koncie widoczne są liczne przepływy pieniężne.

Kalkulator zdolności kredytowej kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego jest nieco ciężej. Wniosek o kredyt hipoteczny uruchamia bardziej złożoną procedurę weryfikacyjną.

Analityk bankowy przygląda się kredytobiorcy bardziej wnikliwie. W końcu taki kredyt jest udzielany nawet na okres 35 lat. Bank musi niemal do minimum odrzucić wątpliwość, czy przez tak długi czas klient będzie w stanie spłacać zobowiązanie.

Na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny kredytobiorca zobligowany jest do przedstawienia wielu dokumentów finansowych, wyceny nieruchomości, którą chce sfinansować kredytem, a także sporej dozy informacji na swój temat.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, bank ma 21 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku kredytowego[^1].

Najlepszy kalkulator zdolności kredytowe — gdzie szukać?

Chcesz obliczyć zdolność kredytową, ale nie jesteś pewien, jak to zrobić?

Szukasz narzędzia, które pozwoli w prosty, szybki, ale i rzetelny sposób ocenić szanse na uzyskanie finansowania?

Wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej pomoże sprawdzić, czy Twoja sytuacja finansowa jest na odpowiednim poziomie do uzyskania kredytu w banku.

Dobry kalkulator analizuje Twoje dochody, wydatki oraz podstawowe dane kredytu, który chcesz zaciągnąć. Bez oceny któregokolwiek z tych składników, ocena zdolności kredytowej może dać fałszywy wynik.

Kalkulatora możesz użyć niezależnie od tego, czy interesuje Cię kredyt hipoteczny, czy gotówkowy.

Jak korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

Po wejściu na dedykowaną stronę internetową otrzymasz do wypełnienia krótki formularz.

Uzupełnij rubryki dotyczące:

 • planowanego kredytu (wysokość oprocentowania, okres kredytowania, rodzaj rat),
 • Twojej sytuacji finansowej (wysokość comiesięcznych wydatków i zobowiązań, kwota dochodu).

Po wpisaniu danych od razu możesz przejść do wyniku oceny zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej pozwoli Ci w sposób orientacyjny sprawdzić, jaką maksymalną kwotę kredytu może przyznać bank.

Kalkulatorem możesz swobodnie operować i sprawdzać, jak zmiana konkretnych parametrów wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie zdolności kredytowej.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Na ocenę zdolności kredytowej wpływa kilka czynników. Każdy z nich jest odpowiednio analizowany przez bank podczas rozpatrywania wniosku kredytowego.

Analiza tych elementów została podzielona na dwa rodzaje:

 • analizę ilościową;
 • analizę jakościową.

Analiza ilościowa

W analizie ilościowej bank bada zdolność kredytową klienta, poprzez sprawdzenie jego sytuacji finansowej.

Co jest brane pod uwagę w analizie ilościowej?

 • Dochody
  Liczy się tu łączna wysokość stałych, comiesięcznych dochodów, które można udokumentować. Mogą pochodzić one z różnych źródeł.
 • Miesięczne koszty utrzymania
  Są to stałe wydatki, które kredytobiorca ponosi w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego. Są to opłaty z tytułu m.in. czynszu, wynajmu, mediów itp.
 • Obecnie posiadane zobowiązania finansowe
  Wszelkie obciążenia finansowe zmniejszają zdolność kredytową.
  Zalicza się do nich: kredyty gotówkowe, pożyczki, pożyczki krótkoterminowe — chwilówki, limity na koncie, limity na kartach kredytowych, a nawet poręczone kredyty.

Na podstawie tych danych bank może w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy Twoja sytuacja finansowa pozwala na zaciągnięcie kredytu.

Analiza jakościowa

Na etapie analizy jakościowej weryfikowane są predyspozycje i skłonności klienta do regularnej spłaty zobowiązania.

Jakie aspekty weryfikowane są w analizie jakościowej?

 • Wiek
  Podeszły wiek klienta zmniejsza jego szanse na kredyt.
 • Stan cywilny
  W przypadku małżeństw, do udzielenia kredytu o wyższej kwocie (zwykle powyżej 20 000 zł) wymagana jest zgoda współmałżonka.
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  Im więcej osób znajduje się na utrzymaniu wnioskodawcy, tym gorzej — zmniejsza się bowiem zdolność kredytowa.
 • Wykształcenie, staż pracy, aktualne stanowisko
  Banki preferują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Są to dla nich najwiarygodniejsi klienci.
  Osoby na umowach zleceniowych, tzw. śmieciówkach, czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie są oczywiście z automatu wykreślane. Jednak muszą one zwykle spełnić dodatkowe warunki, które uwiarygodnią ich w oczach instytucji bankowej.
  W przypadku osób prowadzących JDG częstym wymogiem jest prowadzenie działalności przez minimalny okres, ustalony przez bank. Niekiedy przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia firmy nawet przez 2 lata, zanim złoży wniosek o kredyt gotówkowy lub hipoteczny.
 • Zawód
  W bankach ceni się lekarzy, prawników, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Historia kredytowa
  Informacje dostępne w Biurze Informacji Kredytowej i innych biurach informacji gospodarczej — KRD, BIG Infomonitor, ERIF — są uważnie sprawdzane przez analityków bankowych.
  Jeśli w przeszłości klient posiadał opóźnienia w spłacie zobowiązań, z pewnością takie informacje zadziałają na jego niekorzyść.
  Z drugiej strony brak jakichkolwiek informacji w bazach to wielka niewiadoma dla banku. Nie wie on wtedy, jak klient będzie obchodzić się z pożyczkami oraz innymi zobowiązaniami. i co najważniejsze — jak zachowa się odnośnie kredytu, o który wnioskuje.

Brak zdolności kredytowej — co zrobić?

Jeśli weryfikacja zdolności kredytowej nie przebiegła po Twojej myśli, spróbuj zaciągnąć kredyt z inną osobą. Może to być współmałżonek, siostra, brat, matka, znajomy itd. Ważne, aby druga osoba posiadała dochód i wykazywała zdolność kredytową.

Jeśli kredyt w tandemie nie wchodzi w grę, masz do wyboru również pożyczki pozabankowe. W instytucjach pozabankowych nie panują tak restrykcyjne reguły weryfikacji zdolności kredytowej, jak ma to miejsce w bankach.

Na rynku finansowym istnieje bardzo wiele firm, które oferują pożyczki nawet osobom widniejącym w bazach danych. Nic straconego!

Czy można dostać kredyt bez zdolności kredytowej?

Żaden bank nie udzieli kredytu bez wykazania zdolności kredytowej klienta.

Z jednej strony to zła wiadomość — bez zdolności kredytowej nie otrzymasz potrzebnego finansowania.

Z drugiej zaś ma to swoje pozytywy — być może Twoja sytuacja finansowa faktycznie nie pozwala na zaciągnięcie nowego zobowiązania. I nawet jeśli teraz tego nie odczuwasz, to później po prostu nie poradziłbyś sobie z jego spłatą.

Drugą stroną medalu jest sytuacja, gdy na brak zdolności kredytowej wpłynęła zła historia kredytowa. Niekorzystna przeszłość finansowa niestety mocno rzutuje na możliwość wzięcia kredytu, mimo że Twoja obecna sytuacja finansowa może być o niebo lepsza niż kiedyś.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Pytanie „jak zwiększyć zdolność kredytową” to częsta zagwozdka przyszłego kredytobiorcy. W końcu każdemu zależy, aby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na otrzymanie finansowania w banku.

Jak więc podnieść swoją wiarygodność w oczach banku, starając się o kredyt hipoteczny lub każdy inny produkt bankowy?

Dochody

Zwiększenie swoich zarobków to na pewno dobry pomysł. Im więcej przecież zarabiasz, tym więcej możesz zaoszczędzić. A więc tym samym więcej przeznaczyć na ratę kredytu.

Mądrym ruchem jest także zmiana typu umowy. Jeśli pracujesz dłuższy czas na umowie zlecenie i to na czas określony, warto, abyś porozmawiał ze swoim pracodawcą o jej przekształcenie na umowę o pracę.

Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej wartościowy dla banku rodzaj zatrudnienia.

Wydatki

Aby zwiększyć zdolność kredytową, trzeba również załatać dziury, przez które wylewa się z naszego portfela morze pieniędzy. Spłać niewielkie pożyczki, które niepotrzebnie dryfują niezamknięte w bazie BIK. Spróbuj także zaoszczędzić na rachunkach za mieszkanie.

Zamknij limity na kontach bankowych i kartach kredytowych. To wysysacze zdolności kredytowej. Bank niepewnie podchodzi do klientów, którzy mają pootwierane tego typu limity.

Nawet jeśli nie używasz ich od jakiegoś czasu, sam fakt, że je posiadasz, działa na Twoją niekorzyść. Niezamknięty limit kredytowy to otwarta furtka — w każdym momencie przecież możesz zacząć z niego korzystać. A to już żółte — ostrzegawcze — światło dla banku.

Rodzaj kredytu

Rozłożenie pożyczki na dłuższy okres kredytowania automatycznie zmniejsza Twoją ratę. A więc większa szansa, że bank udzieli Ci finansowania.

Kolejny aspekt podczas wnioskowania — jakie raty wybrać: malejące, czy równe?

Wybierając raty malejące, zmniejszasz swoją zdolność kredytową. Na początku harmonogramu spłat raty są wyższe, aby później stopniowo maleć. Twoja zdolność kredytowa jest jednak liczona w stosunku do najwyższej raty w okresie kredytowania.

Złożenie wniosku o kredyt z drugą osobą

Jeśli oferowana przez bank kwota kredytu jest dla niewystarczająca, zawnioskuj o kredyt z kimś zaufanym. Dotyczy to głównie kredytu hipotecznego.

Współkredytobiorcą może być ktoś z rodziny albo znajomych. Ważne, abyście mieli do siebie zaufanie. Taka osoba musi również wykazywać odpowiednią zdolność kredytową.

Dzięki połączeniu Twoich dochodów i Twojego współtowarzysza masz szansę na otrzymanie większej kwoty finansowania.

Historia kredytowa

Brak historii kredytowej może być powodem do odmowy udzielenia kredytu. Warto więc zacząć budowanie pozytywnej historii kredytowej nieco szybciej, chociażby od zawarcia umowy ratalnej, np. w sklepie RTV.

Pozwoli to na wykazanie, że jesteś rzetelnym klientem, który spłaca swoje zobowiązania finansowe na czas. Pamiętaj jednak, że taki dowód będzie możliwy do przedstawienia dopiero po kilku terminowych wpłatach — a najlepiej po zakończeniu spłacania rat.

Wkład własny

Na pewno wiesz, że bez wkładu własnego nie masz co liczyć na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Ale czy wiesz o tym, że im większy wniesiesz wkład własny, tym większe zaufanie wzbudzasz w banku? Tym samym masz większe szanse na taki kredyt.

Pamiętaj, pieniądze z wkładu własnego nie mogą pochodzić z żadnego kredytu.

Czy 500 plus wlicza się do zdolności kredytowej?

W przypadku kredytu gotówkowego lub pożyczki, instytucje finansowe skłaniają się ku uwzględnieniu świadczenia wychowawczego (potocznie 500+) w dochodach kredytobiorcy.

Sprawa ma się inaczej w kredycie hipotecznym. Wtedy zdecydowana większość banków nie uwzględnia środków finansowych od państwa do obliczenia zdolności kredytowej.

Skąd wynika taka zależność?

500+ to zapomoga dla rodzin z dziećmi. Przysługuje na każde dziecko do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Kredyt hipoteczny jest jednak zawierany na o wiele dłuższy okres czasu — nawet na 35 lat. Dla banku branie pod uwagę terminowego świadczenia nie ma więc żadnego sensu.

Zdolność kredytowa przy minimalnej krajowej ile wynosi?

Zawarcie kredytu gotówkowego przy zarobkach w wysokości minimalnej krajowej jest możliwe. Oczywiście kwota kredytu dla osoby zarabiającej taką sumę nie będzie specjalnie wysoka.

Zobaczmy, w jakiej wysokości otrzymamy finansowanie w banku przy takich dochodach. Wykorzystamy do tego kalkulator zdolności kredytowej.

Rafał zarabia najniższą krajową — stan na 1.01.2023 -2 709 zł netto (“do ręki”). Mieszka z rodzicami. W związku z tym ponosi opłaty 500 zł co miesiąc. Spłaca także raty za urządzenie elektroniczne — 200 zł miesięcznie. Na jak duży kredyt może liczyć w banku, zakładając że chce zaciągnąć kredyt z oprocentowaniem 10% na 5 lat, z ratami równymi?

Po wprowadzeniu danych do naszego kalkulatora zdolności kredytowej uzyskujemy informację, że Rafał może maksymalnie otrzymać kredyt gotówkowy w kwocie 22 779,64 zł.

Oczywiście, zakładając, że historia kredytowa Rafała jest pozytywna.

Kalkulator zdolności kredytowej to świetne rozwiązanie dla każdego przyszłego kredytobiorcy. Po wpisaniu kilku informacji można w sposób orientacyjny poznać, na jaką maksymalną kwotę kredytu można liczyć. I to bez uprzedniego robienia zapytań w bankach.

Ważne!

Czy wiesz, że każdorazowe zapytanie o kredyt w banku pozostawia ślad na Twoim indywidualnym koncie BIK?

W miesiącu zalecana przez ekspertów maksymalna bezpieczna liczba zapytań o kredyt to 2-3 razy. Składając więcej niż 3 wnioski kredytowe (miesięcznie), skłaniasz bank do przemyślenia, dlaczego pozostałe instytucje bankowe nie chciały udzielić Ci finansowania.

Tym samym obniżasz swój scoring w BIK, a w konsekwencji Twoja zdolność kredytowa także spada.

Źródło:

[^1]: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819

Sprawdź także:
>Kalkulator kredytu gotówkowego 
>Kalkulator kredytu hipotecznego
>Kalkulator RRSO 
>Kalkulator kredytu konsolidacyjnego
>Harmonogram spłaty kredytu