W dzisiejszym świecie rodzice od najmłodszych lat starają się wpoić swoim dzieciom, zasadę -bez pracy nie ma kołaczy? i gdy dziecko osiąga wiek przedszkolny szukają najlepszej placówki dla swojej pociechy, by ta od samego początku swojej edukacyjnej ścieżki była prowadzona jak najlepiej. W Polsce nie ma obowiązku przedszkolnego, jednak wielu rodziców posyła swoje dzieci do przedszkola już od najmłodszych lat, żeby integrowały się z grupą i nabywały kompetencje społeczne tak bardzo potrzebne w późniejszym czasie.

Na polskim rynku są dwa typy przedszkoli. Są to placówki publicznie i prywatne. Rodzice bardzo często wahają się, do którego rodzaju placówki posłać swoje dziecko. Oferta edukacyjna zarówno przedszkoli prywatnych jak i tych publicznych jest bardzo rozbudowana. Rodzic ma pewność, że zostawiając dziecko o 7 rano w przedszkolu, nie będzie ono się nudziło do godziny 16 lub 17, kiedy jest z niego zabierane.

Przedszkole prywatne – czym jest tak naprawdę -płatne przedszkole??

Takie przedszkole to nic innego jak działalność gospodarcza, która opiera się na sprawowaniu opieki nad najmłodszymi. Taka placówka czerpie swoje dochody z opłat wnoszonych przez rodziców. Niemniej jednak takie przedszkole musi spełniać odpowiednie standardy, tożsame jak i placówka publiczna. Począwszy od właściwego lokalu o odpowiednich parametrach a skończywszy na ustaleniu statutu i programu placówki przedszkolnej. Mimo prywatnego charakteru takiego przedsięwzięcia, państwo sprawuje nadzór co do zasady nad działalnością przedszkoli prywatnych. Zatem, na jego prowadzenie zainteresowani muszą już na starcie uzyskać pozwolenia od sanepidu, straży pożarnej, a także architekta, który zostaje wysłany z ramienia urzędu gminy, w której działa przedszkole. Podstawową cechą odróżniającą przedszkole prywatne od publicznego jest to, że posłanie dziecka do placówki prywatnej jest znacznie kosztowniejsze z perspektywy rodziców.

Przedszkole publiczne, a więc prowadzone przez samorządy – co je wyróżnia?

Zadaniem prowadzenia publicznych (samorządowych) przedszkoli zajmuje się gmina. W uproszczeniu należy przyjąć, że przedszkole jest publiczne, jeśli prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej przewidzianej dla tego szczebla edukacji, prowadzi powszechną rekrutację przy ubieganiu się o miejsce w placówce, oraz zatrudnia wykfalifikowanych nauczycieli. Innymi słowy taka placówka spełnia swoje podstawowe cele i zadania edukacyjne, a jednocześnie nie pobiera od rodziców dzieci opłat za prowadzenie zajęć. Jedynie dopuszczalne jest, aby w takich placówkach były naliczane, pobierane od rodziców opłaty, ale z powodu tzw. zajęć dodatkowych, w których udział na dodatek jest dobrowolny.

Wady i zalety przedszkoli prywatnych i publicznych odwiecznym dylematem rodziców?.

Wybór dla dziecka pobytu zarówno przedszkola prywatnego, jak i publicznego ma swoje wady, jak i zalety. Jeśli chodzi o przedszkola prywatne, należy zauważyć, że:

  • Ich zaletą jest: prowadzenie zajęć w małych grupach, możliwość indywidualnej pracy wychowawcy z dzieckiem, doskonałe wyposażenie przedszkoli w sprzęt, zabawki edukacyjne, bogata oferta dodatkowych zajęć (sportowych, artystycznych, muzycznych, językowych), bogata oferta posiłków z uwzględnieniem indywidualnych preferencji dzieci;
  • Ich wadą jest stosunkowo wysokie miesięczne czesne, które musi zapłacić rodzic zainteresowany posłaniem dziecka do takiej placówki (koszt nawet od 800 – 1500 zł czesnego za miesiąc pobytu dziecka z wyżywieniem), obserwowane jest też zjawisko, że coraz częściej w takich przedszkolach zatrudnia się mniej doświadczony, wykwalifikowany personel (np. studentki studiów pedagogicznych, psychologicznych jako pomoc wychowawcy grupy, a nie certyfikowanych pedagogów).

W przypadku wyboru dla dziecka pobytu w publicznym przedszkolu należy odnotować, że:

  • Wadą tego wyboru jest: grupy dzieci są bardzo liczne, co często obniża jakość nauki, indywidualnej pracy pedagoga z dzieckiem, ilość miejsc w takich przedszkolach jest limitowana, zatem rodzice decydujący się na pobyt dziecka w samorządowym przedszkolu czasami muszą go we własnym zakresie dowozić nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania (do przedszkola, gdzie było jeszcze wolne miejsce), przedszkola samorządowe z uwagi na aspekty kosztowe mają uboższą ofertę zajęć dla dzieci, są mniej doposażone w sprzęt, choć co do zasady pobyt dziecka w takiej jednostce jest darmowy, jednak rodzice, którzy chcą aby dziecko mogło w przedszkolu być np. 10 godzin dziennie, są zobowiązani do dopłaty za pobyt, czy wykupienia pakietu żywienia;
  • Zaletą tego wyboru jest: to, że dzieci zwykle mają kontakt z nauczycielami doświadczonymi, wykwalifikowanymi, koszt pobytu dziecka w takiej placówce jest zdecydowanie mniejszy (w ujęciu sumarycznym) niż w wybranej placówce prywatnej.

Które przedszkola dla dzieci najlepsze w stolicy, a które w innych miastach?

Dla wszystkich, którzy wraz z nadejściem Nowego Roku staną przed wyborem, do jakiego przedszkola posłać swoje dziecko, ciekawą alternatywą jest portal: najlepszeprzedszkola.edu.pl, gdzie prezentowany jest ustawicznie aktualizowany ranking najlepszych przedszkoli prywatnych, jak i publicznych w większości miast, miejscowości. Kryteria oceny są bardzo przejrzyste, obiektywne, dobrze dobrane, a w skład zespołu oceniającego wchodzą eksperci. Przykładowo w przypadku miasta Warszawy według prezentowanego na najlepszeprzedszkola.edu.pl rankingu na wyróżnienie zasługują:

  • W kategorii placówek publicznych:
  1. Przedszkole nr 126, znajdujące się przy ul. Wokalnej, głownie dlatego: że jest codziennie otwarte bardzo długo, tj. w godzinach 7.00- 17.30, posiada bogatą ofertę edukacyjnych podstawowych, jak i dla zainteresowanych zajęć dodatkowych, dzieci mają możliwość w każdej chwili pobytu skorzystania z fachowej pomocy logopedycznej, jak i psychologicznej;
  2. Przedszkole nr 295 znajdujące się przy ul. Afrykańskiej, głównie dlatego: że dzieci mają szeroki zakres zajęć podstawowych, dodatkowych, także tych niedostępnych w innych przedszkolach publicznych, w szkole prowadzony jest specjalny program współdziałania z rodziną dzieci, celem ujednolicenia, doskonalenia prowadzonych działań natury wychowawczej;
  • W kategorii placówek prywatnych:
  1. Przedszkole Baby City, znajdujące się przy ulicy Zielonej, głównie dlatego, że kadra tej placówki to nauczyciele z Polski, ale i zagranicy (przedszkole działa w ramach programu Comenius), pobyt dziecka w tym miejscu to szczególna szansa dla niego na jego rozwój we wszystkich dziedzinach z naciskiem na naukę języków obcych, przedszkole dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, jak i boiskiem do uprawiania sportu;
  2. Przedszkole -Mały Europejczyk?, znajdujące się przy ulicy Okrętowej, głównie dlatego, że przedszkole dysponuje nowoczesnym, doskonałym budynkiem, wyposażeniem, bogatą ofertą zajęć, prowadzony jest specjalny program zajęć, wpływający na szczególne zaktywizowanie dzieci.

Podobne zestawienia są również dostępne na ww. witrynie internetowej także dla innych miast, czy innych placówek przedszkolnych w samej Warszawie. Zainteresowani wyborem idealnego, zgodnego ze swoimi preferencjami przedszkola dla dziecka, warto by już teraz odwiedzili stronę najlepszeprzedszkola.edu.pl.

Dodaj komentarz