Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe dane dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa na koniec września 2019 roku. Wyniosło ono ok. 978,6 mld zł, co oznacza, że jest ono większe o 0,9 mld zł niż miesiąc wcześniej i o 24,3 mld zł w porównaniu z końcem 2018 roku. Jest to wzrost odpowiednio o 0,1 proc. i 2,5 proc.

Resort finansów podał też, że wartość zadłużenia w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosła: w przypadku długu krajowego – ok. 707,7 mld zł; długu w walutach obcych – ok. 270,8 mld zł (tj. 27,7 proc. udziału w całym długu). Na koniec września 2019 r. zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 977 mld 610,45 mln zł, czyli więcej o 4 mld 302,7 mln zł niż miesiąc wcześniej. Z kolei od początku roku wzrost wyniósł 23 mld 341,2 mln zł.

Na to zwiększone zadłużenie w przeciągu miesiąca złożyły się m.in. ujemne potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (spadek o 4,5 mld zł) czy różnice kursowe (o 6,5 mld zł), wynikające z osłabienia złotego wobec euro o 2,2 proc., wobec dolara o 3,2 proc., wobec franka o 3,4 proc. i wobec jena o 5,2 proc. Natomiast wzrost zadłużenia od początku 2019 roku to efekt także ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (minus 22,6 mld zł), różnic kursowych (7,5 mld zł) – osłabienia złotego wobec euro o 2,0 proc., wobec dolara o 5,6 proc., wobec franka o 5,3 proc. oraz wobec jena o 9,4 proc.; a także niekorzystnego salda zarządzania środkami unijnymi (minus 10,9 mld zł) oraz salda depozytów Jednostek Sektora Finansów Publicznych i sądowych (minus 12,1 mld zł).
Ministerstwo podało również niedawno dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec ubiegłego roku. Według nowej narzuconej przez Parlament Europejski metodologii dług publiczny wyniósł 1 bilion 35 miliardów 254 mln zł, czyli o 896 mln zł więcej niż wskazywały na to dotychczas publikowane wyliczenia.

Dodaj komentarz