Niedawno rozpoczęty 2016 rok to dla wielu czas postanowień, w tym także tych typowo inwestycyjnych. Każdy z nas, wkraczając w kolejny rok, stawia sobie postanowienie, iż coś zmieni, ulepszy, poprawi, czy wreszcie pomnoży swój majątek albo mądrze ulokuje wolne środki finansowe, czyli tak, aby dalej generowały zyski. Każdy jednak rok przynosi nowe zmiany – także w gospodarczym sensie, co wpływa na opłacalność inwestowania w poszczególnego typu aktywności. To motywuje, by dokonać analizy opinii ekspertów, rankingów, a także zmieniających się cen surowców, w celu ustalenia, w co warto rzeczywiście lokować środki finansowe w 2016 roku.

Surowce energetyczne niewykluczone, że będą intensywnie drożały, podobnie będzie zmieniała się wartość waluty – w jakim kierunku?

Przede wszystkim najbliższy czas najpewniej przyniesie zmiany w energetyce. Można się spodziewać zmiany cen wybranych surowców energetycznych, a szczególnie podwyżki cen ropy naftowej. Niewykluczone, że to także wpłynie na wartość akcji, a zwłaszcza spółek energetycznych, czy związanych z energetyką, które są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne zmiany mogą tu zajść pod koniec 2016 roku.

Jeśli natomiast chodzi o lokowanie środków finansowych w zakup waluty obcej, zdecydowanie większość ekonomistów zajmuje stanowisko, iż należy się spodziewać dalszego umacniania się dolara i funta brytyjskiego. Podobnych optymistycznych zmian nie należy spodziewać się w stosunku do euro. Coraz silniejsze są też przewidywania, iż 2016 rok może okazać się, z uwagi na powyższe zmiany waluty, szczególnie dochodowy dla osób, podejmujących działalność zarobkową w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych.

W 2016 roku, zwłaszcza w II połowie, nastąpi prawdopodobna istotna zmiana w kondycji gospodarek narodowych. Tutaj najpewniejsze jest wyhamowania dynamicznego w ostatnim czasie tempa wzrostu gospodarki chińskiej. Pośrednio może to również wpłynąć na ceny dóbr importowanych z tego kraju do Polski, jak i na polską gospodarkę, a zwłaszcza jej dynamikę w wymianie handlowej prowadzonej z tym państwem.

Istotne zmiany zajdą na rynku nieruchomości rolnych, pośrednio wpłyną także na opłacalność posiadania, jak i nabywania ziemi

Rok 2016 będzie też rokiem przełomowym jeśli chodzi o obrót gruntami rolnymi. W maju 2016 roku wchodzą nowe regulacje odnoszące się do możliwości nabywania polskiej ziemi przez obcokrajowców. Zmiany mają na celu zmniejszenie ograniczeń związanych z zakupem polskiej ziemi przez obcokrajowców, ale równocześnie ograniczają możliwości prowadzenia działalności spekulacyjnej w związku z jej obrotem. W krótkim okresie zdecydowanie nie należy się spodziewać wzrostu cen ziemi, ale w okresie długim zdecydowanie tak. To bardzo ważna informacja dla poszukujących intratnych inwestycji. Wskazuje się, że dzisiaj nabywając ziemię za określoną cenę, nawet już za kilka lat możliwe będzie jej znacznie droższe sprzedanie. To, że cena ziemi w przyszłości będzie wzrastać jest oczywiste z kilku powodów:

  • zasoby gruntów są ograniczone,
  • wyczerpuje się również oferta sprzedaży Agencji Rynku Rolnego,
  • analizy rynkowe prowadzone w uśrednieniu dla ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że stopa zwrotu z nieruchomości gruntowych jest wyższa niż z innego typu nieruchomości,
  • cały czas koszty nabywani ziemi w Polsce są zdecydowanie mniejsze niż w innych, europejskich krajach, rośnie więc zainteresowanie polskimi gruntami wśród zagranicznych farmerów, czy inwestorów,
  • wyraźna jest też tendencja do masowego skupywania gruntów rolnych przez polskich młodych rolników, dla których wysoki areał gruntów jest szansą na uzyskanie wysokich dotacji z programów unijnych,
  • posiadanie gruntów jest opłacalne także dla osób, które zawodowo nie są związane z prowadzeniem działalności rolniczej, gdyż mogą np. przeznaczając grunty na łąki, występować o wysokie kwoty dopłat bezpośrednich.

Takie natomiast przesłanki wskazujące na popularność, jak i opłacalność nabywania polskiej ziemi, przemawiają zdecydowanie za tym, że z biegiem czasu stanie się zasobem ograniczonym, a to sprawi, że jej cena będzie rosła.

Niezmiennie będą dużo zarabiać właściciele mieszkań w dużych miastach akademickich decydujący się na ich wynajem?.

W 2016 roku ceny wynajmu mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach akademickich, nadal będą utrzymywały się na wysokim poziomie. Dochodową więc formą inwestycji będzie nadal nabywanie lokum w takich miastach, a następnie ich wynajmowanie. W uproszczeniu przyjmuje się, że kupując tu w dobrym standardzie i lokalizacji mieszkanie za 250 000 tys. zł., można z tytułu czynszu najmu netto uzyskiwać miesięcznie nawet do 2000 zł. Ta kwota oczywiście jest zróżnicowana w poszczególnych miastach, a najwięcej na wynajmie zarobią właściciele mieszkań w Warszawie, jak i Krakowie.

Rosnące ceny surowców sugerują by nadal kierować kapitał w kontrakty terminowe?.

Rosnące ceny surowców energetycznych, ale i nie tylko, przemawiają za tym, by lokować w nie środki finansowe. Szczególnie jawi się pozytywnie inwestowanie w złoto, ale i srebro, jak i surowce energetyczne. Ciężko jednak wyobrazić sobie inwestora, który decyduje się wykupić określone ilości surowca w postaci fizycznej. Dlatego też zachęca się w 2016 roku do nabywania kontraktów terminowych związanych z określonymi surowcami. Należy jednak pamiętać, że kontrakty terminowe mają jako immanentną cechę stosunkowo wysoki poziom ryzyka. Tak więc w przypadku gdy gwałtownie zmieni się sytuacja gospodarcza na świecie, inwestorzy, którzy postawili na takie kontrakty mogą sporo stracić.

Podsumowując?

Należy uznać, że wybór tzw. opłacalnych form inwestowania kapitału w 2016 roku (poza produktami bankowymi) jest zdecydowanie szeroki. Zmieniająca się wciąż sytuacja gospodarcza na świecie pokazuje, że dobrym wyborem może być zakup kontraktów terminowych na surowce, waluty obce, czy gruntów rolnych. Zachodzące zmiany na rynku nieruchomości rolnych ewidentnie wskazują, że zasobów wolnej ziemi do sprzedaży jest coraz mniej, a więc zainwestowanie w nią może być szczególnie dochodowe w aspekcie przyszłościowym.

Dodaj komentarz