Starzenie się polskiego społeczeństwa już dziś wyraźnie odbija się na wydolności ZUS-u. Rokowania na najbliższe dekady są jeszcze bardziej niepokojące. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy w obecnych warunkach, jedyną nadzieją na zapewnienie sobie finansowo spokojnej starości jest wdrożenie dodatkowego, prywatnego planu oszczędnościowego. Jak się za to zabrać? Z pomocą przychodzi nam sześć podstawowych zasad bezpiecznego oszczędzania.

Planowanie

Jak każde długookresowe przedsięwzięcie, oszczędzanie wymaga opracowania planu. Plan zaś wymaga wyznaczenia celu, horyzontu czasowego i środków do jego realizacji. Naszym celem jest zapewnienie sobie określonej, dodatkowej sumy do dyspozycji po osiągnięciu wieku emerytalnego. Horyzont czasowy to czas trwania naszego planu oszczędnościowego. Środkami do jego realizacji są zaś pieniądze, które jesteśmy w stanie comiesięcznie odkładać. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym dłuższy okres przed nami i mniejsza comiesięczna kwota jest nam potrzebna do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Konsekwencja

Nawet najlepszy plan nie przyniesie efektów, jeżeli nie będziemy konsekwentni w dążeniu do naszego celu. Musimy wypracować sobie dobre nawyki nauczyć się regularnego oszczędzania i dyscypliny. Nie zniechęcajmy się, nie ulegajmy emocjom i pokusom. Budowanie bezpiecznej finansowej przyszłości zawsze wymaga czasu i opanowania. Rozsądnym rozwiązaniem jest korzystanie ze zleceń stałych. W ten sposób nasz plan emerytalny będzie zasilany regularnie ustaloną z góry kwotą.

Unikanie strat

Myśląc o bezpiecznej emeryturze, naszym priorytetem musi być unikanie instrumentów finansowych obarczonych dużym ryzykiem. Jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, wybierajmy wyłącznie proste metody oszczędzania. Nigdy nie inwestujmy w produkty, których nie rozumiemy. Pamiętajmy też, że stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne produkty finansowe w przeszłości, nie gwarantują nam podobnych wyników w przyszłości. Budując bezpieczny kapitał emerytalny, skupmy się na ochronie naszych oszczędności przed utratą wartości, a nie na gonieniu za utopijnym, szybkim i łatwym zyskiem.

Dywersyfikacja

Inwestując w odpowiednio zróżnicowane aktywa, redukujemy łączne ryzyko portfela. Ewentualne spadki wartości niektórych jego składowych, mogą wtedy zostać skompensowane wzrostami wartości pozostałych. Stopień dywersyfikacji i dobór poszczególnych aktywów w dużej mierze zależą od posiadanej przez nas wiedzy ekonomicznej, jak i celu, jaki przed danym portfelem stawiamy. Minimum 20-30% każdego portfela stanowić powinno złoto inwestycyjne. W przypadku celu emerytalnego, powinniśmy skupić się wyłącznie na aktywach o niskim poziomie ryzyka. W takim portfelu zaangażowanie w fizyczne złoto może być odpowiednio większe. Złoto jest bowiem doskonałym środkiem tezauryzacji. Zapewnia zgromadzonym oszczędnościom znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, niż gotówka, czy też wszelkie produkty zależne od sektora bankowego.

Płynność

Choć oszczędzanie na emeryturę musi być konsekwentne i mieć charakter długofalowy, nie możemy zapominać, że po drodze mogą zdarzyć nam się jakieś sytuacje kryzysowe, wymagające szybkiego użycia części, czy nawet całości zgromadzonego przez nas kapitału. Wybierając plan długookresowego oszczędzania, musimy zawsze zwracać uwagę na płynność, czyli możliwość sprzedaży danego aktywa w dowolnej chwili, możliwie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Analiza kosztów

Nie angażujmy swoich pieniędzy w dany produkt, jeśli nie jesteśmy pewni, że dobrze rozumiemy wszelkie zapisy dotyczące kosztów. Jednorazowe 4% od wpłaty to zdecydowanie coś innego, niż 4% rocznie od wartości zgromadzonych środków. Pamiętajmy zyski tylko mogą być, natomiast koszty są na pewno. W zrozumieniu wszelkich niejasnych dla nas zapisów w umowie, pomóc nam mogą profesjonalni doradcy finansowi.

Gotowe rozwiązanie

Wiemy już, jak oszczędzać bezpiecznie. Jak jednak przełożyć tę teorię na praktykę i wybrać właściwe narzędzie bezpiecznego oszczędzania na emeryturę? Naprzeciw naszym potrzebom wychodzi Program Powiernik, czyli plan długookresowego gromadzenia złota inwestycyjnego, znajdujący się w ofercie spółki Powiernik S.A. Dlaczego warto z niego skorzystać?

Program Powiernik ma charakter długookresowy. Mobilizuje nas do comiesięcznego oszczędzania w fizycznym złocie, nie czyniąc jednak z tej regularności naszego obowiązku. Pozwala elastycznie dopasowywać plan oszczędnościowy do naszych aktualnych możliwości finansowych. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu mechanizmu zakupów grupowych, zawsze nabywamy złoto w bardzo korzystnej cenie, nawet przy bardzo małych jednorazowych wpłatach.

Za Programem Powiernik przemawia też jego przyjazna i w pełni transparentna forma. Zasady funkcjonowania są niezwykle proste, a wszelkie koszty jasno przedstawione. Co ważne, w każdym momencie zakupione złoto możemy też szybko upłynnić. Program Powiernik to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych bezpiecznym oszczędzaniem na prawdziwą, złotą jesień życia.

Dodaj komentarz