Pożyczki internetowe na dobre zagościły w świadomości konsumentów. Z tej bezpiecznej, szybkiej i wygodnej formy pozyskania dodatkowych środków korzysta coraz więcej klientów, o czym świadczy wzrost ogólnej wartości zobowiązań. Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się sposób aplikowania o pożyczkę.

Polacy coraz chętniej pożyczają w internecie. O ile w 2012 roku wartość wszystkich zobowiązań zaciągniętych online wyniosła nieco ponad 2 mld zł, o tyle w 2015 Polacy zadłużyli się już na kwotę 4 mld zł. Trudno się dziwić takiemu trendowi, skoro jest to najszybsza forma pozyskania dodatkowych środków, chociażby w przypadku nieoczekiwanych wydatków.

Na co najczęściej pożyczamy?

Z licznych badań wynika, że najczęściej dodatkowe środki przeznaczane są na remont lub zakup sprzętu RTV lub AGD (24%). Z kolei 19% badanych zaciąga zobowiązanie, aby sfinansować codzienne wydatki: czynsz, rachunki lub spłatę innego zadłużenia. Jest to dość wysoki odsetek, świadczący o tym, że wynagrodzenie czy przychody gospodarstw domowych nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb domowników.

Cieszy natomiast niski odsetek osób, które pożyczają na tzw. przyjemności. Zaledwie 7% ankietowanych deklaruje, że zapożycza się, aby sfinansować urlop, nadprogramowe zakupy czy hobby. Świadczy to o stosunkowo wysokiej odpowiedzialności konsumentów, którzy rozsądnie podchodzą do kwestii wydatków przekraczających ich możliwości finansowe.

Bezpieczeństwo pożyczek

Tym, co decyduje o rosnącej popularności pożyczek internetowych, jest między innymi kwestia bezpieczeństwa. Polacy przekonali się, że podobnie jak bankowość mobilna czy e-zakupy, tak również zaciągnięcie pożyczki w sieci jest w pełni bezpieczne. Warto bowiem zauważyć, że firmy pożyczkowe stosują podobny system zabezpieczeń jak inne instytucje świadczące usługi drogą elektroniczną.

Również wiarygodność firm pożyczkowych można w obecnej chwili zweryfikować. Rynek tych usług sam zadbał o dostosowywanie się do jak najwyższych standardów. Związek Firm Pożyczkowych, do którego należy między innymi kredito24.pl, jest instytucją, której zadaniem jest propagowanie dobrych praktyk oraz podnoszenie poziomu świadomości konsumentów.

Zasady odpowiedzialnego poż

Niezależnie od tego, jak popularne są pożyczki internetowe, przed zaciągnięciem zobowiązania należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

Pożyczaj tylko tyle, ile będziesz w stanie spłacić. Okazuje się, że Polacy dość dobrze radzą sobie z odpowiedzialnym pożyczaniem. Zgodnie z Raportem ZFP -Pożyczki w internecie?, 67% pożyczek zaciąganych po raz pierwszy spłacanych jest w terminie. W przypadku zobowiązań zaciąganych po raz kolejny, odsetek terminowych spłat jest jeszcze wyższy, bo aż 82%.

Sprawdź bezpieczeństwo swoich danych. O wiarygodności pożyczkodawcy będzie świadczyło chociażby członkostwo w Związku Firm Pożyczkowych. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia stosowane przez firmę. Ważne, aby wniosek aplikacyjny był odpowiednio szyfrowany. Świadczyć o tym będzie symbol kłódki przy adresie oraz to, że będzie się on rozpoczynał od -https?.

Czytaj wszystkie dokumenty. Przez zaciągnięciem pożyczki należy przede wszystkim zapoznać się z warunkami spłaty oraz wszelkimi kosztami. Rzetelna firma takie informacje powinna umieścić już na stronie głównej. Jeżeli zatem w momencie składania aplikacji informacje o warunkach są wyraźnie określone, oznacza to, że mamy do czynienia z profesjonalnym pożyczkodawcą.

Nie unikaj kontaktu przy problemach ze spłatą. Gdy zaciągamy pożyczkę, jesteśmy zwykle pewni, że spłacimy ją w określonym terminie. Niestety zdarzają się sytuacje losowe, które mogą spowodować, że nie jesteśmy w stanie wywiązać się ze spłaty terminowo. Najgorszą rzeczą jest wówczas unikanie kontaktu z firmą pożyczkową. Naraża to nas bowiem na dodatkowe koszty. Tymczasem jeżeli wykażemy się chęcią współpracy, firmy skłonne są rozwiązać problem polubownie: rozłożyć zadłużenie na raty lub przesunąć termin spłaty.

Pożyczki przez internet to szybki, wygodny i bezpieczny sposób pozyskania dodatkowych środków finansowych. Obecnie firmy pożyczkowe oferują możliwość aplikowania nie tylko w tradycyjny sposób, za pośrednictwem komputera stacjonarnego czy laptopa. Można też skorzystać z wygodnych aplikacji na smartfona lub złożyć wniosek poprzez portale społecznościowe. Z kolei stali klienci mają niekiedy dodatkowe udogodnienia, a mianowicie kolejny wniosek mogą złożyć SMS-em.

W obliczu licznych udogodnień, trudno się dziwić rosnącej popularności internetowych pożyczek. Są one niewątpliwie ciekawą alternatywą dla tych oferowanych w tradycyjny sposób. Ich zaletą jest przede wszystkim brak długotrwałych procedur lub konieczności składania licznych dokumentów. Poza tym są one równie bezpieczne jak te zaciągane osobiście w siedzibie firmy czy u jej przedstawiciela.

Dodaj komentarz