Narodowy Bank Polski opublikował raport, z którego wynika, że udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych w ostatnim kwartale ubiegłego roku osiągnął rekordowy poziom 84,1 proc. Jest to wynik o 1,3 proc. lepszy niż kwartał wcześniej. Spada natomiast liczba bankomatów.

Karty płatnicze i płatności zbliżeniowe – ciągłe wzrosty

Jak możemy przeczytać w wydanym raporcie, zjawiskiem charakterystycznym dla polskiego rynku jest ciągły wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec 2018 roku w naszym kraju było ich aż 34,7 mln, a w ciągu kwartału zanotowano wzrost o 1,2 mln sztuk.

Ponadto, wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń wykorzystywanych w punktach sprzedaży osiągnął na koniec grudnia 2018 roku zakładany poziom 100 proc. Oznacza to, że w Polsce było w tym okresie 786,2 tys. terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową.

Kolejnym zanotowanym wzrostem jest średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej. W omawianym okresie wyniosła ona 56 zł i była ona o 4 zł wyższa niż kwartał wcześniej. W raporcie znajdziemy wyjaśnienie tego zjawiska: „wzrost średniej wartości transakcji zbliżeniowych świadczy o tym, że powszechność wykorzystywania płatności zbliżeniowych odnosi się nie tylko do płatności niskokwotowych (o wartości poniżej 50 zł), lecz także do płatności na wyższe kwoty, przekraczające 50 zł, powyżej której wymagane jest również podanie kodu PIN”.

Natomiast o 45,9 mln wzrosła liczba transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej. Pod koniec ostatniego kwartału ubiegłego roku dokonano 974,4 mln tego typu transakcji bezgotówkowych, z kolei trzy miesiące wcześniej było to 928,4 mln. Jest to wzrost pięcioprocentowy. Płatności zbliżeniowe umocniły się także na pozycji lidera w kategorii transakcji bezgotówkowych kartowych. Ich udział wyniósł 76,5 proc. Kwartał wcześniej było to 75,7 proc. Podobnie doszło do umocnienia pozycji transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi. W grudniu 2018 r. było to 62,7 proc., a w poprzednim okresie 60,4 proc. Jak odnotowali w raporcie analitycy NBP, „również ten wskaźnik na przestrzeni dłuższego okresu wykazuje tendencję rosnącą”.

O 6,5 mld zł, czyli o 14 proc. zwiększyła się wartość dokonywanych transakcji w okresie kwartał do kwartału. Pod koniec ubiegłego roku wyniosła ona 54,8 mld zł. O 2 proc. w ujęciu kwartalnym i o 5,5 proc. w ujęciu rocznym wzrosła z kolei liczba kart płatniczych. Na polskim rynku było w grudniu 41,24 mln kart płatniczych. Wartość dokonywanych przez nie transakcji wyniosła 191,75 mld zł w czwartym kwartale 2018 r. jest to wzrost o 11,8 proc. w stosunku do 2017 roku i o 3,1 proc. w porównaniu do wcześniejszego kwartału.

Bankomaty znikają

Zupełnie inaczej prezentują się przedstawione przez NBP dane dotyczące bankomatów w Polsce. Według banku centralnego w czwartym kwartale 2018 roku było w Polsce 22 tys. 885 takich urządzeń, czyli o 102 mniej niż w poprzednich trzech miesiącach. Spadek ten jest bardziej widoczny w ujęciu rok do roku. W 2017 roku było bowiem w naszym kraju 23 tys. 751 bankomatów.

Dane te są skorelowane ze spadkiem transakcji wypłat gotówki. W czwartym kwartale 2018 roku odnotowano 158,6 mln wypłat gotówki z bankomatów, czyli o 8,9 mln mniej niż w kwartale poprzednim. Jest to spadek o 5,3 proc.

W tym czasie z bankomatów wypłacono 84,9 mld zł. To stanowi kolejny spadek – o 2 mld zł (o 2,3 proc. ) mniej niż w poprzednim okresie. Zanotowano jednak jeden wzrost. Podniosła się średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki w bankomacie. W grudniu 2018 r. wynosiła 535 zł, natomiast we wrześniu 519 zł.

Dodaj komentarz