>> LINK << do wniosku ubezpieczenia auta

Tradycje PZU sięgają już 1803 roku, jednakże forma, którą znamy w dzisiejszych czasach, czyli spółka akcyjna została utworzona dokładnie w 1998 roku. Udział PZU w rynku ubezpieczeń jako całości szacowany jest na około 50%. Grupa PZU to nie tylko polskie spółki, gdyż w jej skład wchodzą także spółki zagraniczne, gdzie PZU traktowane jest jako grupa dominująca. Przez najważniejszego akcjonariusza PZU rozumiemy Skarb Państwa, które posiada mniej więcej 30% wszystkich akcji, a z kolei cała reszta jest w rękach akcjonariuszy indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.

PZU DLA RODZINY
Chronienie życia zarówno Twojego, jak i Twojej rodziny jest priorytetem dla grupy PZU, specyfiką tego ubezpieczenia jest pomoc finansowa dla Twojej rodziny, jeśli Ciebie zabraknie. Oferta zawiera następujące pakiety:

 • PZU Więcej niż Ochrona – w momencie zakończenia umowy – pieniądze wracają do właściciela, w jeśli na skutek losowej sytuacji, zabraknie go – otrzymuje je rodzina. Bardzo ważne jest, iż kwota nie zmienia się pod wpływem wahań finansowych na dzisiejszym rynku.
 • PZU Ochrona na Zawsze – pieniądze przekazywane są dla rodziny, kiedy właściciela ubezpieczenia zabraknie, a co najważniejsze ubezpieczenia, a więc ochrona działa przez całe życie, a opłaty związane z ubezpieczeniem kończą się po przekroczeniu pewnego wieku. Jedną z najważniejszych zalet jest brak jakichkolwiek podatków od spadków i darowizn związanych z otrzymaniem pieniędzy przez najbliższych.
  Indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia: na życie typ P i typ P plus – specyfiką tego ubezpieczenia jest kontynuacja nawet w trakcie zmiany pracy bądź wyjazdu na urlop czy też rozpoczęcia emerytury. W tym konkretnym ubezpieczeniu nie ma konieczności wykonania badań lekarskich. Wsparcie finansowe jest kierowane zarówno w przypadku śmierci, jak również ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
 • PZU Spokój na Każdy Dzień – to ubezpieczenie wykupowane na konkretny okres czasu, który waha się między 5 a 30 lat. Ma miejsce pomoc rodzinie w momencie śmierci, zapewnione zostaje zabezpieczenie zobowiązań i bardzo ważne – nie płaci się podatku od spadków i darowizn.
 • PZU Start w Dorosłość – pieniądze przeznaczone są dla dziecka, które wkracza w wiek dorosły, od pieniędzy nie zostanie pobrany podatek od spadków i darowizn, a suma nie podlega wahaniom rynkowym.
 • PZU Ja Plus – łatwość zawierania umowy – online. Specyfiką tego ubezpieczenia jest pomoc w momencie ciężkiego wypadku, stałego inwalidztwa, złamania kości oraz długoterminowego pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie dotyczy zarówno osoby je opłacającej, jak również dzieci (ich ilość nie ma znaczenia, gdyż składka zawsze ma taką samą wysokość).
  Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie – ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, dostępne na całym świecie, 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie to odnosi się również do śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, a jego specyfiką jest brak badań lekarskich, pomoc z PZU nie opiera się na rezultatach postępowania spadkowego.
  Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie rentowe PZU Start w Dorosłość – specyfiką jest otrzymywanie renty przez dziecko (nawet noworodka), w razie śmierci właściciela ubezpieczenia. Ubezpieczenie może trwać dożywotnio bądź na okres podpisania umowy.
 • PZU NNW – pomoc, a także odszkodowanie dla wszystkich członków rodziny w momencie nieszczęśliwego wypadku w pracy, albo w życiu prywatnym dotyczącym zawału serca, ataku epilepsji oraz omdleniu. Ubezpieczenie jest wypłacane zarówno w trakcie śmierci, jak również uszczerbku na zdrowiu.
 • NNW PZU Edukacja – ubezpieczenie odnosi się do nieszczęśliwych wypadków przedszkolaków oraz uczniów. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia oraz rehabilitacji. ubezpieczenie dla studentów w trakcie wypadków takich jak złamanie, wstrząs mózgu oraz omdlenie. Otrzymane zostaną pieniądze na leczenie szpitalne, wizyty u lekarzy oraz rehabilitacje, dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych. Ubezpieczenie obejmuje wypadki w miejscu pracy oraz poza nią i pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji.
 • PZU NNW – ubezpieczenie dla sportowców, a także innych osób pracujących w zawodzie. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata i działa przez całą dobę dla rowerzystów, ubezpieczenie w wersji podstawowej działa tylko w Polsce, ale wersja rozszerzona obejmuje również zagranicę,

PZU POJAZDY
W tej kategorii ubezpieczeń występują takie ubezpieczenia jak PZU Auto OC, PZU Auto AC, PZU Pomoc w Drodze, PZU Auto Szyba, PZU Auto NNW, PZU Auto System Zdrowotny, PZU Auto Ochrona PZU Auto Ochrona Prawna, itd.
Każde z przedstawionych ubezpieczeń posiada inną specyfikę, wśród nich zaliczamy na przykład likwidację szkód, ubezpieczenie w wypadku kradzieży, zniszczenia bądź wszelkiego rodzaju uszkodzeń pojazdu, niektóre z ubezpieczeń oddają pieniądze w przypadku niezbędnej wizyty u lekarza bądź rehabilitacji, co jest skutkiem kolizji bądź wypadku samochodowego. Ubezpieczenie może również wspomagać rodzinę w razie śmiertelnego wypadku, albo pomoc w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy jednak zapoznać się z indywidualną charakterystyką konkretnych ofert przed wyborem tej najbardziej odpowiedniej.

PZU DLA DOMU ORAZ MIESZKANIA, obejmuje takie ubezpieczenia jak:
PZU Dom – uiszczanie zobowiązań z tytułu zniszczonego domu bądź mieszkania, a nawet domu znajdującego się w trakcie budowy oraz domu letniskowego, dotyczy również zniszczonego wyposażenia, kradzieży, zostaną także pokryte niezbędne naprawy.
PZU Dom Grupowy – odnosi się do mieszkań członków spółdzielni, a także wspólnot mieszkaniowych. Zostaną pokryte koszty odnośnie zniszczenia bądź uszkodzenia mieszkania, a opłaty za ubezpieczenie mogą zostać uiszczone razem z czynszem.

PZU PODRÓŻE
Ten rodzaj ubezpieczenia odnosi się zarówno do trudności napotkanych w trakcie podróży na terenie Polski, jak i poza obszarem kraju, odnosi się ono do wypadków, jak i problemów zdrowotnych.
PZU Wojażer – ubezpieczenie w razie kradzieży mienia, wypadku bądź choroby, ubezpieczenie wyjazdów sportowych, odnoszące się do pokrycia kosztów w wypadku kontuzji, ubezpieczenie odnośnie wyjazdu do pracy oraz na studia – obejmuje kradzież oraz pomoc w trakcie trwania delegacji, wyjazdu szkolnego oraz na studiach.

PZU Odpowiedzialność Cywilna
Osoby wykupujące to ubezpieczenie zabezpieczają zarówno siebie, jak i swoją rodzinę przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów w momencie uczynienia szkody innemu człowiekowi.
OC w życiu prywatnym – nieprzymusowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odnosi się również do zwierząt domowych .
OC Sport – niesie za sobą zdecydowanie mniejsze ryzyko w trakcie wykonywanie jakichkolwiek czynności sportowych.
OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów – wiarygodność wobec osób, którym została wykonana krzywda, chociażby rodzicom dziecka.

OFERTY U PARTNERÓW
Wśród partnerów wyróżniamy: Allegro, Bank PEKAO, Allior Bank, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Millenium, Bank BGŻ BNP Paribas, Enei, innogy, Krakowski Bank Spółdzielczy, Plus Bank S.A., instalacje fotowoltaiczne, Armatura Kraków, klienci klubów Calypso fitness, klientów indywidualnych PKO BP Finat, PZU Auto OC Graniczne.

UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE
W skład oferty PZU wchodzą różne możliwości oszczędzania pieniędzy, które warto również ubezpieczyć.
Indywidualne ubezpieczenia:
PZU Cel na Przyszłość – przygotowane, innowacyjne rozwiązania.
PZU Świat Zysków – pięcioletnia umowa.
Multi Kapitał – dla klientów Alior Banku. Zajmuje się chronieniem życia, a także inwestowaniem pieniędzy na wspólnej umowie.
Program Inwestycyjny World – dla klientów Banku Millenium.
Program Inwestycyjny Multi – Alokacja – dla klientów Banku PKO.
Świat Inwestycji Premium – dla klientów Banku Pekao.

OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA DLA FIRM
PZU P PLUS (OCHRONA PRACOWNIKÓW) – firma musi zatrudniać co najmniej 15 osób, a ubezpieczenie obejmuje rodzinę pracownika, którego zabraknie na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jest to ubezpieczenie podstawowe, jednakże można skorzystać z dodatkowych pakietów. Wśród niewątpliwych zalet wyróżniamy lepszą pozycję przedsiębiorstwa na rynku, gdyż pracownicy chętniej wybierają firmy w których pracodawca dba o nich, dodatkowo pracownicy traktują je jako dodatkowe korzyści, które wzbogacają wypłatę. Pracownicy dłużej oraz chętniej pracują w takim przedsiębiorstwie – co znacznie ogranicza koszty.
PZU DORADCA – kompleksowe ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa zajmującego się handlem, usługami oraz produkcją. Zostaje chroniony zarówno majątek firmy od najróżniejszych sytuacji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia w transporcie krajowym. Ubezpiecza się najbardziej wartościowe rzeczy – chociażby budynki, lokale, urządzenia, narzędzia, towar, gotówkę, itd.
PZU U LEKARZA – troska o zdrowie zatrudnionych osób, niezachwiana renoma pracodawcy. Dzięki temu ubezpieczeniu pracownicy korzystają z usług specjalistów bez konieczności skierowania, a także zabiegów oraz badań. Ubezpieczeniu podlegają pracownicy, którzy nie ukończyli 67 roku życia wraz z małżonkiem lub małżonką oraz dziećmi, które nie przekraczają 18 lat, a w momencie kontynuowania nauki – 25.
PZU LAB SA – Ubezpieczenie dotyczące bezpiecznego kierowania jednostką gospodarczą, a także pomniejszenia w największym stopniu strat finansowych, które łączą się z wydarzeniami awaryjnymi oraz przestojami, a także generowanie reputacji zarówno na rynku Polskim, jak również międzynarodowym.