Zajęcie wynagrodzenia czy innych składników majątkowych przez komornika sądowego najczęściej przekreśla możliwość skutecznego ubiegania się o pożyczkę czy kredyt w banku. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia – na polskim rynku działa wiele firm pożyczkowych, które mają bardziej elastyczne podejście do udzielania pożyczek i proponują pożyczki z komornikiem.

 

Ile Polaków ma problem ze spłatą zobowiązań?

Z raportu Portfel statystycznego Polaka – kondycja finansowa Polaków przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że 9 proc. respondentów ma problem z zaspokajaniem swoich bieżących potrzeb, 16 proc. nie stać na wszystko i musi ograniczać dochody, zaś 43 proc. radzi sobie, ale musi ograniczać wydatki. Aż 15 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w tym roku planuje spłacić zadłużenie[1]. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to na koniec I kwartału 2017 r. kwota niespłaconych zobowiązań polskich konsumentów wynosiła 23,6 mld zł ? tak wynika z danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A[2].

Zadłużeni Polacy, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne, są w najgorszej sytuacji. Skierowanie przez wierzyciela wniosku do kancelarii komorniczej oznacza wzrost zadłużenia – dłużnik musi uregulować m.in. naliczaną przez komornika opłatę egzekucyjną. Osoba, która ma zajęte np. wynagrodzenie, nie ma też szans na pożyczkę w banku, a to dlatego, że banki nie mogą ryzykować środków powierzonych im przez klientów. W rezultacie osobom, wobec których jest prowadzona egzekucja, pozostaje poszukać pożyczki z komornikiem.

Kto pożycza osobom zadłużonym?

Obok banków, na polskim rynku działają również firmy pożyczkowe, które mają bardziej elastyczne zasady udzielania pożyczek. Dzieje się tak dlatego, że nie działają one w oparciu o ustawę Prawo bankowe, ale ustawę o kredycie konsumenckim. Ponieważ firmy pożyczkowe korzystają z własnego kapitału, a nie środków powierzonych przez klientów, mają większą dowolność w dysponowaniu pieniędzmi.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika sądowego powoduje znaczne obniżenie zdolności kredytowej klienta. W takiej sytuacji banki uznają, że jest on niewypłacalny, zaś firmy pożyczkowe podejmują ryzyko. Aby jednak ograniczyć możliwość sytuacji, gdy klient nie wywiąże się z uregulowania zobowiązania, firmy pożyczkowe mogą np.:

 • wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci zestawu,
 • żądać poręczenia spłaty zobowiązania przez osoby trzecie,
 • zawrzeć w umowie zapis, że otrzymana przez klienta pożyczka zostanie od razu przelana na rachunek bankowy wierzyciela.

Zasadniczo zatem zajęcie wynagrodzenia przez komornika sądowego wcale nie musi być sytuacją bez wyjścia. Osoby rozważające zaciągnięcie pożyczki powinny jednak pamiętać, aby dokładnie sprawdzić koszty związane z jej uzyskaniem.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę z komornikiem?

Firmy pożyczkowe są bardziej elastyczne, gdy mowa o rozpatrywaniu wniosków, ale nie oznacza to, że nie stawiają klientom żadnych wymagań. Dobrze widać to na przykładzie firmy Ekassa, która ma w swojej ofercie pożyczki konsolidacyjne, czyli dla osób zadłużonych. Aby otrzymać taką pożyczkę, klient musi:

 • mieć 18 lat,
 • mieć polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • mieć dobrą zdolność kredytową ? niespłacenie wcześniej zaciągniętych pożyczek z firm pożyczkowych przekreśla możliwość otrzymania pożyczki,
 • pozytywnie przejść weryfikację danych osobowych (wykonać przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł).

Ostateczna decyzja o przyznaniu pożyczki zależy od firmy pożyczkowej i prowadzonej przez nią polityki. Może się okazać, że decyzja będzie odmowna, bo analitycy uznają, że klient jest nadmiernie zadłużony i może nie poradzić sobie z terminową spłatą pożyczki.

Ile kosztują pożyczki z komornikiem?

Firmy pożyczkowe ponoszą większe ryzyko, gdy pożyczają środki osobom zadłużonym. Z tego względu różnice między kosztami i opłatami pobieranymi przez poszczególne firmy mogą być wysokie. Każda osoba zainteresowana pożyczeniem pieniędzy z firmy pożyczkowej powinna dokładnie porównać oferty pod względem kosztów oraz warunków, na jakich środki zostaną jej pożyczone.

Przykładowo firma Ekassa proponuje pożyczki dla zadłużonych z komornikiem na następujących warunkach:

 • pożyczka w wysokości od 2000 do 16 000 zł,
 • okres spłaty wynosi do 12 miesięcy,
 • istnieje możliwość obniżenia kosztów pożyczki w przypadku terminowej spłaty,
 • im dłuższy termin spłaty pożyczki klient wybierze, tym niższe są koszty związane z jej uruchomieniem i obsługą.

Z punktu widzenia osób zadłużonych, które nie otrzymują części wynagrodzenia, istotne jest, aby pożyczka była rozłożona w czasie. Miesięczne raty sprawiają, że klient ma realną szansę wywiązać się z zaciągniętego zobowiązania.

Spłacenie pożyczki w terminie jest korzystne nie tylko finansowo ? to także sposób, aby zacząć budować swoją pozytywną historię kredytową i w przyszłości móc skutecznie starać się o pożyczki na lepszych warunkach.

Pożyczki z komornikiem ? na co uważać?

Trudna sytuacja finansowa nie powinna sprawić, że klient zapomni o tym, co najważniejsze ? swoim bezpieczeństwie. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto wykazać się czujnością. Zaniepokoić powinny:

 • konieczność wpłacenia np. zaliczki lub prowizji przed rozpatrzeniem wniosku przez firmę pożyczkową ? uczciwe firmy pożyczkowe nie pobierają takich opłat,
 • wysokość przelewu weryfikacyjnego ? przelew weryfikacyjny powinien opiewać na niewielkie kwoty, np. 1 gr czy 1 zł; żadna uczciwa firma pożyczkowa nie wymaga przelewów weryfikacyjnych w dziesiątkach czy setkach złotych,
 • nieczytelne, niezrozumiałe zapisy w umowie.

Dokładne porównanie ofert pożyczkodawców oraz upewnienie się, że wybrana firma jest uczciwa, to sposób, aby uniknąć jeszcze większych problemów finansowych. Pamiętaj ? mając komornika na wynagrodzeniu, w dalszym ciągu masz szansę na pożyczkę. Tylko od Ciebie zależy jednak, czy będzie ona realną pomocą.

[1] Krd.pl, http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2018/Portfel-statystycznego-Polaka—II-edycja (dostęp 17.07.2018).

[2] Erif.pl, https://erif.pl/ (dostęp 17.07.2018).

Dodaj komentarz