1 listopada 2019 roku każdy prowadzący działalność gospodarczą płatnik podatku VAT ma obowiązek posiadania rachunku firmowego. Niemożliwe już będą rozliczenia przez konta prywatne tego typu przedsiębiorców. O nowo założonych rachunkach trzeba będzie również powiadomić Urząd Skarbowy.

Wprowadzony obowiązek to element szerszych zmian w prawie mających zapobiec oszustwom podatkowym. Skupiają się one wokół projektu split payment, nazywanego potocznie płatnością podzieloną. Polega ona na zautomatyzowanym przeksięgowaniu przez bank środków na techniczne konto VAT.

Od 1 listopada split payment obejmie wszystkich „vatowców”, czyli tych, których wartość transakcji wynosi co najmniej 15 tys. zł brutto i znajdują się na liście towarów i usług w załączniku nr 15 ustawy o VAT, jeśli obydwie strony transakcji są podatnikami VAT. Podpadający pod tę kategorię przedsiębiorcy, w tym ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będą zmuszeni założyć rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Po jego założeniu należy powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy.

Przedsiębiorcy będą tym samym posiadali dwa rachunki: zwykły i techniczny VAT. Na ten drugi nie można dokonywać bezpośrednio przelewów i nie trzeba go podawać na fakturach. Będzie tu lądował tylko obowiązkowy podatek VAT od danej transakcji. Z tego konta można pokryć jedynie zobowiązania vatowskie, składki ZUS i podatek dochodowy. Wprowadzony dolny limit transakcji na 15 tys. zł, od których będzie wędrowała na konto VAT należna kwota spowoduje najprawdopodobniej, że wielu mikroprzedsiębiorców w ogóle nie będzie korzystać z nowego rachunku.

Zmiany obowiązujące od listopada będą obejmowały także przedsiębiorców zza granicy, którzy działają na terytorium Polski i dokonują transakcji opartych o sprzedaż towarów lub świadczeniu usług, zawartych w załączniku 15 ustawy o VAT. Warto zaznaczyć, że ustawa nakłada na nich obowiązek posiadania rachunków bankowych w walucie polskiej.

Dodaj komentarz