Oszczędzanie to najważniejszy aspekt zabezpieczania naszej przyszłości. Odkładać środki finansowe można na wiele sposobów, ale najważniejsze, by pieniądz pracował na pieniądz. Jedną z najbardziej korzystnych form łączących oszczędzanie z dodatkowym zyskiem są obligacje skarbowe.

Czym są obligacje skarbowe?
Obligacje skarbowe to forma pożyczki, jaką udzielamy państwu. Dokładniej rzecz ujmując, obligacja to papier wartościowy, dokument dłużny, potwierdzający dług zaciągnięty przez Skarb Państwa, który staje się ich nabywcą i określany jest tu jako ich Emitent.

Zasady działania
Zostało powiedziane, że obligacje skarbowe to pewna forma pożyczki, jaką obywatel udziela Skarbowi Państwa na różnego rodzaju wydatki publiczne, wykupując przy tym papier wartościowy. Po stronie Emitenta leży obowiązek zwrotu zaciągniętej pożyczki wraz z przysługującymi odsetkami. Zwrot zobowiązania dłużnego odbywa się poprzez wykupienie przez Państwo danej obligacji. Obligacje to inwestycje terminowe. Można nabyć obligacje dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie. W zależności od terminu udzielonej Państwu pożyczki, ustalany jest procent odsetek, stanowiący zysk dla kupującego obligację. Im dłuższy termin udzielonej pożyczki, tym wyższy zysk.

Pewna i bezpieczna inwestycja
Obligacje skarbowe uchodzą za najbezpieczniejszą, najpewniejszą i zarazem najkorzystniejszą formę inwestycji środków finansowych. Osoba kupująca obligację skarbową, uzyskuje pełną gwarancję wypłaty zaciągniętego przez Państwo zobowiązania finansowego, wraz ze wszystkimi przynależnymi odsetkami. Gwarancja pokryta jest pełną odpowiedzialnością Skarbu Państwa, które za zapewnienie zwrotu pełnych kosztów poświadcza całym swoim majątkiem. Nie tylko gwarancja wykupienia przez Państwo obligacji wpływa na bezpieczeństwo takiej inwestycji. Dzięki temu, że obligacje nie mają formy materialnej, stanowią jedynie zapis komputerowy, zostało wykluczone zagrożenie zgubienia czy też kradzieży obligacji.

Gdzie kupić obligacje?
Obligacja to inwestycja zawarta w ramach umowy transakcyjnej ze Skarbem Państwa. Wykupić ją można bezpośrednio w placówce PKO BP, przez Internet lub telefon. Procedura nabywania jest niezwykle prosta i szybka. Należy przygotować dokument potwierdzający tożsamość, określić liczbę i rodzaj nabywanych obligacji, dokonać płatności i odebrać dokument potwierdzający nabycie obligacji.

Sprzedaż obligacji
Sprzedaż obligacji skutkujący odebraniem pożyczonej Państwu gotówki, wraz z należnymi odsetkami, nie jest uzależniona od placówki, w której dokonało się kupna obligacji. Wypłata środków możliwa jest zatem w każdej placówce PKO BP. Można również skorzystać z formy przelewu wykluczając odbiór gotówkowy.

Można je sprzedać w dowolnym momencie po upływie terminu emisyjnego. W przypadku upłynięcia terminu trwania obligacji, środki, które jeszcze nie zostały odebrane (obligacja nie została jeszcze sprzedana) przestają być oprocentowane. Co ważne, w odróżnieniu od innych form inwestycji pieniędzy (np. lokaty bankowe), obligacje można sprzedać przed upływem określonego w liście emisyjnym terminu trwania pożyczki bez utraty naliczonych odsetek. Odsetki będą naliczone do dnia sprzedaży obligacji.

Dodaj komentarz