Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu AMRON-SARFiN, w Polsce spada zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Dane wskazują, że w pierwszym kwartale tego roku zaciągnięto nieco mniej kredytów niż trzy miesiące wcześniej. Wynik jednak jest znacznie lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i prawdopodobnie łączna wartość udzielonych kredytów będzie w tym roku rekordowa.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku łączna wartość udzielonych kredytów pod zastaw nieruchomości wyniosła 13,5 miliardów złotych. Jest to spadek o 0,22 proc. od tego zanotowanego w końcu 2018 roku. O wiele lepiej to porównanie wygląda w zestawieniu rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych opiewała na kwotę 12,9 miliardów złotych. Obecna wartość tych transakcji jest wyższa o 5,27 proc.

Zupełnie inaczej sprawy te wyglądają jeśli się przyjrzymy liczbie zawartych umów kredytowych. W pierwszym kwartale 2019 roku podpisano 50,6 tysięcy transakcji na kredyt hipoteczny. Jest to spadek o 2,13 proc. niż trzy miesiące wcześniej. O wiele wyraźniej to wygląda w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku. Spadek wynosi tu już aż 8,26 proc.

Jak wskazują autorzy raportu, spadek w liczbie zawartych umów wynika z tego, że klienci wnioskują obecnie o wyższe stawki dofinansowania. Szacuje się, że w całym 2019 roku kwota udzielonych kredytów hipotecznych będzie rekordowa i wyniesie 55 miliardów. Potwierdzają to też dane dotyczące udziału kredytów o określonych wartościach w rynku. W pierwszym kwartale 2018 roku pierwsze zaciągnięte przez klientów banków zobowiązania hipoteczne najczęściej mieściły w przedziale od 100 do 200 tysięcy złotych. Było to ponad 37 proc. nowych kredytów. Obecnie ich udział wynosi 29 proc. i jest niemal równy udziałowi kredytów od 200 do 300 tys. zł (udział 28,68 proc.).

O 1,95 proc. wzrosła z kolei średnia wartość kredytu mieszkaniowego w złotych w porównaniu z końcówką 2018 roku. W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosła 269,1 tysięcy złotych. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku jest to kwota wyższa o aż o 15,22 proc. Analitycy wskazują, że stoją za tym rosnące ceny na rynku nieruchomości i poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych.

Raport AMRON podaje również informacje na temat udzielonych kredytów walutowych. Ze względu na obowiązujące obecnie regulacje, pozwalające w walucie obcej zaciągać kredyty jedynie przez osoby, które większość swoich dochodów osiągają w tej walucie. Z tego względu w pierwszym kwartale tego roku jedynie nieco ponad 1,5 proc. kredytów hipotecznych stanowiły te walutowe.

Dane pokazują także, że klienci banków zdecydowanie chętniej wybierają kredyty z niskim wkładem własnym (poniżej 20 proc.), które stanowią ponad 45 proc. spośród wszystkich udzielonych w pierwszym kwartale tego roku. Wzrost udziału tego typu kredytów hipotecznych jest dostrzegalny dopiero od ostatnich sześciu miesięcy. Wcześniej utrzymywał się na podobnym poziomie.

Kredytobiorcy decydują się na okres kredytowania najczęściej w przedziale od 25 do 35 lat. W pierwszym kwartale 2019 roku udział tych kredytów w rynku wyniósł 61,4 proc. Jest to o 1,64 proc. więcej niż w końcu 2018 roku. W skali roku wzrósł również udział kredytów z krótszym okresem kredytowania od 15 do 25 lat – o 3,48 proc.

Dodaj komentarz