Aż 48,3 proc. dorosłych Polaków miało pod koniec marca 2019 roku do spłaty zobowiązanie finansowe, kredyt lub pożyczkę. Największy odsetek zadłużonych do liczby mieszkańców występuje jest w województwie wielkopolskim (53,2 proc.). Z kolei najmniej kredytobiorców jest w województwie świętokrzyskim (39 proc.). Natomiast mieszkańcy wschodniej Polski częściej terminowo spłacają swoje zobowiązania.

Dane Biura Informacji Kredytowej zostały przeanalizowane przez portal alebank.pl. Według informacji z BIK stopień ukredytowania Polaków wynosi 48,9 proc. Oznacza to, że taki jest odsetek osób posiadających czynny kredyt bankowy, tj. spłacany obecnie kredyt konsumpcyjny, mieszkaniowy, limity kredytowe, karty kredytowe w stosunku do liczby dorosłych, zamieszkujących dany obszar.

Ponadto dostrzegalne są na tym tle różnice między określonymi obszarami Polski. Najwyższe wskaźniki ukredytowania notowane są w zachodniej Polsce. Najlepiej pod tym względem jest w południowo – wschodniej części kraju. Po rozbiciu tego wskaźnika na poszczególne województwa. Najwięcej zobowiązań finansowych mają mieszkańcy kolejno:województwa wielkopolskiego (53,2 proc.), dolnośląskiego (52,2 proc.) oraz lubuskiego (52,1 proc.). Na przeciwległym biegunie plasują się województwa świętokrzyskie (39 proc.), podlaskie (39,6 proc.) i podkarpackie (40,01 proc.).

Eksperci BIK wskazują, że różnice te wynikają z innego podejścia mentalnościowego, m.in. zróżnicowanej skłonności do ryzyka w poszczególnych częściach Polski czy poziomach uzyskiwanego dochodu.

Ponadto południowo-wschodnia część Polski odznacza się również lepszą obsługą kredytów niż północno–zachodnia część kraju. Innym analizowanym wskaźnikiem wynikającym z danych BIK jest wskaźnik NPL, który określa liczbę kredytobiorców posiadających przynajmniej jedno opóźnione w spłacie swojego zobowiązania wynoszące powyżej 90 dni. Odsetek ten jest mierzony w stosunku do ogółu osób posiadających kredyty. Dla całej Polski wskaźnik ten wynosi 6,9 proc. Przy rozbiciu na poszczególne województwa wskaźnik ten w województwie podkarpackim wynosi 4,7 proc., natomiast w województwie zachodniopomorskim 8 proc. Na podobnym poziomie jest cała „ściana zachodnia”: województwo dolnośląskie (8,1 proc.) i lubuskie (7,9 proc.). Natomiast poza podkarpackim najniższy wskaźnik NPL mają małopolskie (5,4 proc.), podlaskie (5,7 proc.) i lubelskie (5,9 proc.).

Oznacza to, że istnieje korelacja pomiędzy ilością zaciągniętych zobowiązań a występowaniem problemów z ich terminową spłatą. Eksperci wiążą większą sumienność w spłacie zobowiązań przez mieszkańców wschodniej Polski z takimi czynnikami jak: poziom dochodów, poziom bezrobocia, podejście do konsumpcjonizmu, różnice demograficzne kredytobiorców i podejścia do pożyczek w instytucjach finansowych.

Dodaj komentarz