Dysponujący wolnymi środkami finansowymi, stoją obecnie przed nie lada wyzwaniem. Zastanowienie budzi to, gdzie najlepiej obecnie jest ulokować wolne środki finansowe. Tak więc, czy założyć lokatę, czy może wpłacić je na rachunek oszczędnościowy?

Lokata a rachunek oszczędnościowy – co je różni?

Najpierw zacznijmy od tego, co różni lokatę od konta oszczędnościowego. Środki, które są zdeponowane na lokacie, jako na depozycie terminowym, to ulokowanie ich na określony czas po danym oprocentowaniu, w zależności od oferty lokaty, np. stałym, zmiennym itp. Zatem, lokata jawi się jako zdecydowanie lepsze rozwiązanie dedykowane dla osób, które np. posiadają jednorazową, wysoką kwotę pieniędzy, którą chcą ulokować. Jednocześnie nie planują w najbliższym czasie, czy na bieżąco wypłaty tychże środków dla swoich potrzeb, czy na pokrycie wydatków. Rachunek oszczędnościowy to rozwiązanie bardziej dedykowane dla osób, które z jednej strony chcą na poczet oszczędności delegować na bieżąco mniejsze kwoty, ale i mieć swobodę dostępu do tychże oszczędności w dowolnym czasie.

W przypadku kont oszczędnościowych w najlepszych ofertach nominalne oprocentowanie w ciągu roku to odpowiednio od 2% do 2,7%

Analizując dostępne na rynku oferty kont oszczędnościowych, należy uznać, że liderami rynku, oferującymi takie konto na najkorzystniejszych warunkach są zdecydowanie takie podmioty jak: ALIOR BANK, MILLENIUM BANK , IDEA BANK, ING BANK ŚLĄSKI. Jednostki te bowiem gwarantują wysokie oprocentowanie nominalne w ciągu roku na tle innych banków. Według opisu danych ofert kont na witrynach internetowych Banków, dla przykładu Alior Bank zapewnia nieograniczone wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek, jak i darmowe prowadzenie rachunku. IDEA BANK znany jest z tego, że zapewnia także dostęp swoim Klientom w ramach konta oszczędnościowego do innowacyjnego, inteligentnego systemu transakcyjnego, wskazującego, jak warto oszczędzać.

Oferty lokat w zasadzie są bardzo zbliżone

Oprocentowanie lokat terminowych, patrząc na oferty największych banków krajowego sektora bankowego, należy uznać, że w zasadzie pod względem oprocentowania są zbliżone. Ewidentne jest to, że im lokata jest zawierana na krótszy czas, tym oprocentowanie jest wyższe. Przy lokatach na okres 2-3 miesięcy może to być nawet 4%, w przypadku lokat na dłuższy czas (rocznych) to zwykle około 2%. Jedynie SANTANDER BANK i TOYOTA BANK zapewniają nieco ponad 2% oprocentowanie przy lokatach na minimum 12 miesięcy.

Decydujący się na lokaty mogą skorzystać z nowości

Choć ocena lokowania środków na lokatach bankowych wciąż jest dyskusyjna, należy jednak zauważyć, że jest to dzisiaj rozwiązanie znacznie bardziej wygodniejsze niż dawniej. Mianowicie zainteresowani w większości Banków mają możliwość zakładania, czy składania dyspozycji w obsłudze swoich lokat online. Mogą korzystać z nowości w postaci specjalnych, promocyjnych ofert lokat. Mogą wreszcie realizować autorskie strategie lokowania środków, np. w postaci lokowania tej samej kwoty kapitału w ciągu roku kalendarzowego na kilku różnych lokatach terminowych, co sumarycznie może dać wyższy zysk, niż ulokowanie danego kapitału na jednej lokacie np. 12 miesięcznej. Co więcej, zainteresowani mogą również angażować do pomocy w lokowaniu środków specjalistów, doradców bankowych, czy osoby z zewnętrznych firm doradztwa finansowego, inwestycyjnego. Wybrane Banki oferują także inne wsparcia dla Klientów w tym, jak oszczędzać środki, jak np. inteligentny system transakcyjny.

Kończąc, należy uznać, że podjęcie decyzji o ulokowaniu wolnych środków finansowych nie jest takie łatwe. Wybór między skorzystaniem z konta oszczędnościowego a założeniem lokaty należy uwarunkować tym, kiedy chcemy z tych środków korzystać, czy w ogóle chcemy. Gdy chcemy często, w dowolnym momencie, warto założyć konto oszczędnościowe. W przeciwnym wypadku, zasadniejsze jest założenie lokaty. Wybór odpowiedniej lokaty, czy konta oszczędnościowego należy uzależnić od proponowanego oprocentowania nominalnego, zasad obsługi lokaty ze strony banku (czy prowadzony do niej rachunek jest płatny), czy zasad obsługi konta oszczędnościowego (czy wypłata środków z konta powoduje utratę uprzednio naliczonych odsetek).

Dodaj komentarz