Zarówno konta oszczędnościowe jak i lokaty bankowe należą do bezpiecznych produktów finansowych objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Aktualna sytuacja na rynkach finansowych (niska inflacja i stopy procentowe) powoduje, że odsetki z lokat i kont oszczędnościowych pomimo niskiego oprocentowania przynoszą co prawda nie wielki, lecz realny zysk. Decydując się na ulokowanie własnego kapitału w bezpieczne instrumenty finansowe zazwyczaj pojawia się dylemat, co wybrać – lokatę bankową czy konto oszczędnościowe?

Co odróżnia konto oszczędnościowe od lokaty bankowej?

Konto oszczędnościowe w odróżnieniu od lokaty bankowej cechuje się o wiele większą elastycznością w dysponowania własnymi środkami finansowymi. Lokując pieniądze na lokacie niejako zamrażamy nasz kapitał na określony okres czasu, ze względu na fakt, że wcześniejsza wypłata środków zazwyczaj wiąże się z utratą wypracowanych odsetek lub dodatkowymi opłatami, które de facto pochłaniają cały zysk. Konto oszczędnościowe z kolei umożliwia dokonywania wypłat i wpłat na konto w dowolnym momencie trwania umowy. W większości ofert kont oszczędnościowych pierwsza wypłata środków jest darmowa, za każdą następną trzeba już zapłacić odpowiednią prowizję. W praktyce jednak dodatkową opłatę można ominąć dokonując przelew środków z konta oszczędnościowego na rachunek ROR – transfery bezgotówkowe zazwyczaj są bezpłatne.

W lokatach terminowych z kolei dodatkowe wpłaty, wypłaty oraz transfery środków zazwyczaj są nieopłacalne – wykonywanie takich operacji naraża nas na dodatkowe opłaty, które pochłaniają wypracowane wcześniej odsetki. Z drugiej strony jednak lokaty terminowe w zamian za zamrożenie środków oferują minimalnie wyższe oprocentowanie (teoretycznie, w praktyce bywa różnie) w stosunku do kont oszczędnościowych.

Warto jednak podkreślić, że różnice pomiędzy lokatami bankowymi, a kontami oszczędnościowymi odnoszą się w zasadzie do elastyczności w dysponowaniu środkami finansowymi. Obydwa produkty cechują się niskim ryzykiem inwestycyjnym (lokując pieniądze na koncie osobistym lub lokacie mamy pewność, że po zakończeniu umowy otrzymamy wpłacony kapitał powiększony o należne odsetki) oraz relatywnie niskim oprocentowaniem, choć panująca aktualnie niska inflacja powoduje, że wypracowane odsetki przynoszą realny zysk (z uwzględnieniem inflacji).

Ranking kont oszczędnościowych – kwiecień 2015

Rozpatrując konta oszczędnościowe pod kątem maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji należy uwzględnić średnie saldo. W naszym rankingu uwzględniliśmy średnie miesięczne saldo do 10 tys. złotych.

Na pierwszy miejscu w kwietniowym zestawieniu plasuje się oferta Getin Banku – oprocentowanie konta oszczędnościowego w ofercie promocyjnej wynosi 4% w skali roku dla środków do 10 tys. złotych. Oprocentowanie dla  środków powyżej tej kwoty wynosi od 2,5 do 2,9% (o około 1 punkt procentowy więcej niż na standardowych warunkach). Jeśli zdecydujemy się na otworzeniu konta wraz z rachunkiem ROR do czerwca 2015 r. Getin Bank udzieli nam gwarancji, że do końca 2016 r. oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Promocja przeznaczona jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Drugie miejsce w rankingu zajęła oferta konta oszczędnościowego Idea Banku. Oprocentowanie Konta Zyskownego w przypadku średniego miesięcznego salda do 10 tys. złotych również wynosi 4%, jednak należy spełnić dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze na konto oszczędnościowe co miesiąc musi wpływać kwota w wysokości minimum 1000 zł, po drugie – w ciągu miesiącu należy dokonać bezgotówkowej płatności kartą na łączną kwotę 100 zł. Oprocentowanie na warunkach promocyjnych dla środków powyżej 10 tys. złotych na koncie oszczędnościowym Idea Banku wynosi od 2,5 do 3% (o jeden punkt procentowy więcej niż w standardowej ofercie).

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się oferta Orange Finanse, w której oprocentowanie promocyjne konta oszczędnościowego dla środków do 10 tys. złotych także wynosi 4%, jednak maksymalny okres trwania umowy na warunkach promocyjnych wynosi jedynie 3 miesiące. W następnych miesiącach oprocentowanie znacznie spada i wynosi zaledwie od 0,8 do 1,4%.

Ranking lokat terminowych – kwiecień 2015

W przypadku lokat terminowych istotną rolę przy wyborze najlepszej oferty pod kątem stopy zwrotu z inwestycji odgrywa również horyzont czasowy inwestycji. Na rynku znajdziemy bowiem lokaty terminowe na okres od 1 do 36 miesięcy. W naszym zestawieniu skupiliśmy się na lokatach 3-miesięcznych dla środków do 10 tys. złotych.

Na podium naszego rankingu znalazły się oferty: BGZ Optima (Lokata bezkarna), Idea Banku (Lokata Happy) oraz mBanku (Lokata na wejście). Oprocentowanie wszystkich trzech, trzymiesięcznych lokat wynosi 4% w skali roku i przeznaczone są dla nowych klientów. Ponadto w BGZ Optima otrzymujemy gwarancję wypłaty odsetek nawet w przypadku wcześniejszego zerwania umowy (co jest dość rzadko spotykaną usługą w przypadku lokat terminowych). Zysk z odsetek przy wpłacie 10 tys. złotych wyniesie około 80 zł.

Kiedy lokata, a kiedy konto oszczędnościowe? 

Analizując aktualne oferty lokat terminowych i kont oszczędnościowych nie trudno zauważyć, że zysk w obydwu przypadkach kształtuje się na podobnym poziomie. Niestety, w dobie niskiej inflacji i niskich stóp procentowych (główna stopa procentowana wynosi zaledwie 1,5%) szanse na zwiększenie oprocentowania depozytów są niewielkie. Ponadto biorąc pod uwagę konieczność zapłacenia podatku Belki nawet niewielka deflacja nie jest w stanie zrekompensować niską stopę zwrotu z lokat terminowych i kont oszczędnościowych.

Wybór pomiędzy lokatą, a kontem oszczędnościowym nie ma w zasadzie większego znaczenia w kontekście rentowności. O wiele ważniejszym aspektem jest elastyczność w dysponowaniu ulokowanymi środkami. W przypadku lokat terminowych należy liczyć się z całkowitym zamrożeniem kapitału (wyjątkiem jest oferta BGŻ Optimy), natomiast posiadając środki na koncie oszczędnościowym w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zawsze można sięgnąć po gotówkę.

Dodaj komentarz