Oferta produktów bankowych dedykowanych przedsiębiorcom wydaje się dzisiaj dostatecznie atrakcyjna. Obecnie jednak swoje pięć minut przechodzi tzw. linia kredytowa. Produkt bankowy wciąż nowy, a dla wielu wciąż mało znany. Jednakże jak się okazuje budzi ogromne zainteresowanie, będąc dla jego posiadaczy gwarancją szybkiego dostępu do środków finansowych o dowolnej porze.

Zacznijmy od tego, czym jest linia kredytowa?..

Jest to kolejny produkt bankowy, który służy finansowaniu bieżącej działalności zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jego istotą jest to, że posiadacz takiej linii w swoim rachunku może zadłużać się na nim, czyli wypłacać środki mimo ich posiadania, do pewnego ustalonego umownie salda. Korzystanie z takiej linii nie jest ograniczone czasowo. Co oznacza, że dysponent w dowolnym czasie, gdy odnotuje brak gotówki może z niej skorzystać.

Linia kredytowa ma cztery główne zalety – jakie?

Patrząc na przydatność limitu kredytowego, zasadne jest odnotować cztery jego główne zalety:

– zaleta nr 1 dostępność środków finansowych, wystarczy tylko podpisanie umowy na posiadanie takiej linii kredytowej, a podmiot w dowolnym czasie może wypłacać środki,

– zaleta nr 2 brak formalizmu, co oznacza, że udzielenie środków każdorazowo w ramach takiej linii kredytowej nie jest uzależnione od przeprowadzenia zaawansowanego badania zdolności kredytowej danej jednostki,

– zaleta nr 3 elastyczność, sprowadza się głównie do tego, że to Klient banku wybiera sobie sposób w jaki będzie chciał korzystać z przyznanej linii kredytowej, mianowicie może to być zarówno jako linia kredytowa w rachunku bieżącym, w kredycie obrotowym, czy nawet jako typowa akredytywa,

– zaleta nr 4 dowolne postacie, oznacza to, że linia kredytowa według uznania kredytobiorcy może przyjmować albo postać odnawialną albo nieodnawialną. Postać odnawialna cechuje się tym, że kiedy dana pobrana uprzednio kwota środków zostanie przez kredytobiorcę zwrócona, automatycznie odnawia się mu pula środków na ponowne zadłużenie. Linia kredytowa w postaci nieodnawialnej ma natomiast to do siebie, że Kredytobiorca ma przyznaną pulę środków tylko raz, a jej spłacenie nie daje mu prawa do kolejnego zadłużenia na większą sumę

Jak kalkulować koszty takiej linii kredytowej?

Wybór nowego produktu bankowego, a tym bardziej tego o kredytowej postaci, sprawia, że każdy zadaje sobie pytanie, czy warto z niego skorzystać, a jakie będą tego właściwe koszty. Nie jest i linia kredytowa produktem pozbawionym typowych kosztów. Mianowicie, klienci zainteresowani takim rozwiązaniem są zwykle zobligowani do ponoszenia takich kosztów jak:
– odsetki, które klienci zawsze płacą w naliczeniu od kwoty kapitału, jaką w ramach linii kredytowej pożyczyli,
– a także dodatkowa opłata, która zwykle ma status tzw. opłaty dla banku za to, że wykazuje gotowość do wypłaty o dowolnym czasie środków finansowych klientowi,
– ponadto, również część banków nalicza sobie specjalną prowizję w dwóch postaciach. Prowizja pierwsza najczęściej jest naliczona już za samo otwarcie dla klienta linii kredytowej. Część banków dodatkowo nalicza również i prowizję drugi raz w związku już z odnawianiem linii kredytowej za każdym razem.

Wśród wielu linii kredytowych ciekawa jest oferta dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim, dlaczego?

Dzisiaj wybór linii kredytowej jest bardzo szeroki, jeśli spojrzymy na ofertę poszczególnych podmiotów na rynku. Warto w tym miejscu przeanalizować ofertę ING Banku Śląskiego, a następnie ją porównać z ofertą Idea Banku, który jawi się dzisiaj jako Bank najbardziej przyjazny przedsiębiorcom. Linia kredytowa w ING Banku Śląskim, gdyby spojrzeć na jej ofertę całościowo, przede wszystkim przykuwa uwagę kosztami. Tutaj zainteresowani przedsiębiorcy ponoszą jedynie tzw. koszt rzeczywiście użytych środków. Czyli płacą odsetki jedynie od tej kwoty, którą rzeczywiście wykorzystali. Dodatkowo samo złożenie wniosku do ING Banku Śląskiego, celem jego rozpatrzenia w sprawie przyznania limitu, nic nie kosztuje. Interesująca jest również kwota środków, jaką można uzyskać, tj. nawet do pół miliona złotych, przy odpowiednich zabezpieczeniach, czy do 200 000 złotych bez zabezpieczeń. Procedura ubiegania się o przyznanie takiej linii nie wymaga nadto składania wielu wniosków, czy okazywania dokumentów o dochodzie. Co więcej, w swojej ofercie ING Bank Śląski zadbał również o interesy dopiero startujących firm, mianowicie i te, które dopiero rozpoczynają swoją działalność mają tu prawo do limitu w kwocie nawet do 10 000 PLN.

A czym wyróżnia się linia kredytowa w IDEA BANKU?

Równie atrakcyjna wydaje się oferta linii kredytowej, którą wprowadził IDEA BANK. Dlaczego? Przede wszystkim z uwagi na aspekty kosztowe. Podobnie jak w ING Banku Śląskim, rozpatrzenie wniosku o przyznanie takiej linii nic nie kosztuje. Podobnie wprowadzenie aneksu do umowy, a ponadto IDEA BANK nie nalicza również prowizji za udzielenie takiej linii. Jednakże w przypadku już jej odnawiania pojawiają się opłaty. Mianowicie IDEA BANK potrąca wtedy dla siebie 2% prowizję od wartości odnowionej kwoty limitu. Ponadto czynności dokumentacyjne realizowane w związku z taką linią na wniosek klienta również wymagają dodatkowych opłat. Dla przykładu wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu, czy spłacie takiej linii kredytowej kosztuje 29,99 zł, czy wystawienie specjalnej opinii o linii kredytowej dla klienta w związku z jego wnioskiem to koszt prawie 50,00 zł. Limit jest oprocentowany, jednakże koszty odsetek są różne. Co to znaczy? Jeśli wnioskujący o limit posiada inne produkty w Idea Banku z serii produktów Firma, to wtedy oprocentowanie limitu wynosi 0% (warunek, że limit będzie do 2000 zł). W przypadku większych kwot oprocentowanie wynosi ponad 14%. Jeszcze wyższe jest oprocentowanie (ponad 17%), gdy decyzja o przyznaniu limitu dla klienta jest wydawana na podstawie uproszczonego badania jego zdolności kredytowej.

Podsumowując?..
Uznać należy, że limit kredytowy jest przydatnym produktem bankowym, bowiem gwarantuje szybki dostęp do środków finansowych w dowolnym momencie bez załatwiania dodatkowych, zaawansowanych procedur. Ponadto, skorzystanie z takich środków finansowych może się okazać jeszcze tańsze, gdy wnioskujący już korzysta z innych produktów firmowych w danym podmiocie bankowym. Oferta Idea Banku wydaje się najlepsza dla jego stałych klientów, którzy posiadają tu inne produkty z serii Firma. Oferta ING Banku Śląskiego to przede wszystkim gwarancja, iż klient poniesie koszty odsetek nie od całej puli przyznanej linii kredytowej, ale od środków finansowych, które rzeczywiście użył.

Dodaj komentarz