Starzenie się społeczeństwa to zjawisko występujące głównie w krajach rozwinętych. Polska, jak inne kraje europejskie, od jakiegoś czasu boryka się z tym problemem, który ciągle narasta. Oznacza to, że w przyszłości możemy się spodziewać jeszcze większej liczby osób starszych ale już teraz państwo nie radzi sobie z taką strukturą demograficzną. Widać to w braku konsekwentnej polityki senioralnej i opieki zdrowotnej nad tymi osobami. Seniorzy nie mają dostatecznie zagwarantowanego wsparcia zwłaszcza w zakresie opieki medycznej, czy lekarskiej.

Seniorzy jedną z grup szczególnie zainteresowanych wsparciem finansowym

Trudna sytuacja seniorów wynika z wielu czynników. W dużej mierze wpływa na to nadal zbyt niski poziom świadczeń rentowych, jak i emerytalnych. Pewien odsetek osób starszych ponosi bardzo wysokie koszty własnego utrzymania. Składają się na to przede wszystkim wysokie opłaty za leki. Na sytuację finansową seniorów dodatkowo niekorzystnie wpływa pokoleniowa roszczeniowość – młodsi zwracają się bardzo często do starszych z prośbą o wsparcie finansowe. Znane są kazusy emerytów, którzy zadłużają się, by udzielić wsparcia finansowego swoim dzieciom w spłacaniu ich zadłużenia. Emeryci to grupa społeczna, która ma swoje specyficzne wydatki, jak na przykład sfinansowanie pomocy domowej, rehabilitacyjnej, czy wyjazdu do sanatorium.

Seniorzy przez instytucje bankowe są oceniani jako wiarygodna grupa klientów

Analiza sytuacji seniorów jako potencjalnych klientów instytucji bankowych wskazuje na dobre ich położenie. Przede wszystkim dlatego, że mają zagwarantowany stały dochód. Jedynym ograniczeniem jest wiek tej grupy kredytobiorców. Niejednokrotnie dochodzi do odmowy udzielenia takiego wsparcia klientom, jeśli mają już ukończony 75 rok życia. Natomiast znane są oferty kredytów dedykowanych seniorom w bankach, gdzie obligatoryjne jest wykupienie specjalnego ubezpieczenia na wypadek śmierci. Dla instytucji bankowej jest to gwarancją, że gdy dłużnik w wieku podeszłym umrze, ubezpieczyciel spłaci za niego całość zobowiązania. Warto jednak zwrócić uwagę, że obligatoryjny charakter takiego ubezpieczenia stanowi dodatkowy koszt. Widać wreszcie pewną niechęć instytucji bankowych do udzielania kredytów długoterminowych osobom w wieku powyżej 70 lat. Ma to uzasadnienie szczególnie przy kredytach hipotecznych, gdzie okres spłaty trwa nierzadko do 30 lat.

Oferta kredytów dla seniorów jest zróżnicowana, banki jednak skutecznie chronią własnych interesów

Analiza ofert kredytów dedykowanych dzisiaj seniorom daje dużo do myślenia. Brak jednolitych w tym względzie wytycznych. Widać jednak, że:

  • Banki stosują limity wiekowe, np. Alior Bank udziela kredytów klientom tylko do odpowiedniego wieku,
  • Banki stosują limity wiekowe, a po ich przekroczeniu żądają, by zadłużający się senior miał żyrantów, taki obowiązek spoczywa na seniorach, którzy mają w dniu aplikowania o kredyt skończony 80 rok życia w Getin Banku,
  • Najstarsi seniorzy, którzy aplikują o kredyt, muszą wykupić specjalne zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia na wypadek ich śmierci, między innymi takie oczekiwania ma wobec swoich klientów Bank Pocztowy.

Bank Pocztowy w sposób szczególny dopasowuje swoją ofertę do potrzeb najstarszych, seniorzy darzą go szczególnym zaufaniem

Poczta Polska kojarzy się z obsługą klientów najstarszych. Dlatego też czeka tam na nich nie tylko oferta specjalnego kredytu dla seniorów, ale i inne produkty im dedykowane. Między innymi jest to konto bankowe w Banku Pocztowym z gwarancją dostarczania środków finansowych przez listonosza do domu klienta. To wygodne rozwiązanie dla ludzi starszych, którzy w pewnym momencie swojego życia mają ograniczoną mobilność, a nie mogą liczyć na wsparcie bliskich osób w wykonywaniu takich działań, jak pomoc w odwiedzeniu placówki banku. Oferta kredytu dedykowanego seniorom zasługuje na dokładniejsza analizę. Na pierwszy rzut oka uwagę przykuwa niskie oprocentowanie nominalne. W rzeczywistości jednak kredytobiorca ponosi dodatkowe koszty. Między innymi, taką postać ma pobierana prowizja za jego udzielenie, czy jakże kosztowne ubezpieczenie na życie, które obligatoryjne zadłużający się senior musi wykupić.

Uproszczona procedura weryfikacyjna przy badaniu zdolności kredytowej w Eurobanku

Gdyby jako kryterium atrakcyjności oferty kredytu wybrać charakter prowadzonych procedur weryfikacyjnych, to w tym względzie bardzo przyjazny jest Eurobank. Decyzję o udzieleniu klientowi starszemu kredytu określa się na podstawie dwóch elementów:

  • dostarczonych odcinków od wypłaty ostatnich świadczeń rentownych lub emerytalnych,
  • analizie historii rachunku kredytowego klienta.

Santander Bank zadbał w sposób szczególny o przejrzystość swojej oferty

Na wyróżnienie zasługuje propozycja Santander Banku. Zainteresowani mogą starać się o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny. Co więcej, seniorzy nie są tu dyskryminowani jako kredytobiorcy pod względem okresu kredytowania. Oznacza to, że kredyt konsumpcyjny dostaną nawet na 60 miesięcy. Kwota dopuszczalna udzielanego im kredytu wynosi 20 000 PLN. Ponadto, bank dba o uatrakcyjnienie swojej oferty, między innymi wprowadza specjalne prezenty dla seniorów. Tu również prowadzone postępowanie wypłacalności seniorów jest oparte na minimalnych wymaganiach. Aplikanci muszą jedynie przynieść:

  • decyzje o udzieleniu im renty albo emerytury,
  • wyciąg bankowy z ostatniego czasu,
  • jak i odcinek od ostatniej wypłaconej im emerytury, renty.

Nie muszą wypełniać zaawansowanych wniosków ani gromadzić dodatkowej dokumentacji. Instytucja ta stawia wymóg, by emerytura, jaką aplikujący pobiera wynosiła 500 zł odpowiednio powiększonej o wysokość raty kredytowej. Kredyt ten jest udzielany kredytobiorcom, którzy nie mają więcej jak ukończone 72 lata.

Są pewne cechy wspólne w ofertach kredytów dla seniorów

Instytucje bankowe, choć reklamują swoje oferty kredytów jako rozwiązanie unikalne, w pewien sposób opierają się na podobnych założeniach. Preferuje się, aby wiek aplikującego nie przekraczał 70-72 lat. Częstym wymogiem jest, aby przyszły kredytobiorca, najpierw założył specjalne konto bankowe w takiej jednostce, przez co od razu jest on pozyskany jako nabywca dwóch produktów bankowych. Ponadto, wszystkie banki odpowiednio się ubezpieczają, stąd wymuszają na tej grupie klientów wykupienie specjalnych polis ubezpieczeniowych na życie. Natomiast proste postępowanie weryfikacyjne wypłacalności seniorów jest zauważalne, ale nie powinno dziwić, gdyż wynika o ze stałości świadczeń rentownych i emerytalnych.

Podsumowując?

Uznać należy, że instytucje bankowe mają świadomość potrzeb finansowych ludzi starszych. Wyrazem tego są specjalne oferty kredytów dedykowanych seniorom. Jednak największym zaufaniem niezmiennie cieszy się Bank Pocztowy. Ma to związek z przywiązaniem do solidności i niezawodności Poczty Polskiej, jak i listonoszy, od zawsze dostarczających emerytury. Wielu seniorów ma obawy w związku z korzystaniem z usług instytucji bankowych. Natomiast listonosz jest dla wielu symbolem uczciwości. Seniorzy, decydując się na zadłużenie, a co za tym idzie – szukając odpowiedniej oferty kredytu gotówkowego, powinni szczegółowo analizować to, co im proponują banki. Widać bowiem, że w ofertach o niskim oprocentowaniu pojawiają się dodatkowe wymogi. Wśród nich należy nadmienić konieczność wykupienia drogiego (bardzo wysoka składka) ubezpieczenia. Na obecny moment zdecydowanie oferta Eurobanku, Banku Pocztowego, czy Santander Banku zasługuje na wyróżnienie z uwagi na swoją przejrzystość i przystępność dla osób starszych.

Dodaj komentarz