Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest niewystarczająca może się zdarzyć, że bank zażąda dodatkowej ochrony swoich interesów przed podjęciem decyzji o przydzieleniu Ci pożyczki. Zabezpieczeniem może być zastaw zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Posiadacze samochodu mają więc możliwość zastawienia swojego pojazdu, aby sfinalizować transakcję kredytową. Może to również pozwolić na obniżenie raty kredytu, ponieważ banki zazwyczaj proponują bardziej preferencyjne oprocentowanie dla kredytobiorców, którzy dysponują odpowiednim zabezpieczeniem.

Zastaw rejestrowany

Standardowa umowa między stronami upoważnia kredytobiorcę do legalnego korzystania z zastawionego przedmiotu (w tym wypadku samochodu), przy czym klient ma obowiązek zadbać o przedmiot zastawu rejestrowanego i umożliwić bankowi sprawdzenie jego stanu, jeśli będzie tego wymagał. Zazwyczaj umowa posiada również zastrzeżenie, że przed wygaśnięciem zastawu klient nie może ani dokonać sprzedaży auta, ani dokonać na nim kolejnych zastawów. Tak czy owak, bank zawsze będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami kredytobiorcy.

Przewłaszczenie

Inną możliwością, równie często proponowaną przez banki, jest przewłaszczenie własności dłużnika. W praktyce polega to na tym, że bank staje się współwłaścicielem samochodu przez cały okres kredytowania. Zazwyczaj dzielą się wtedy prawami do auta równo po połowie. Podczas podpisywania umowy należy zwrócić uwagę, czy faktycznie możemy korzystać ze swojego pojazdu, czy rzeczywiście jesteśmy jedynie jego współwłaścicielami. Tutaj wszystko zależy od decyzji obu stron. Wierzyciel w umowie musi zobowiązać się do przeniesienia pełnej własności na dłużnika w chwili, kiedy spłaci on już całe zobowiązanie wobec banku.

Kredyt pod zastaw samochodu – jaka wysokość?

Należy zwrócić uwagę, że kredyt pod zastaw samochodu może być zarówno zabezpieczeniem wspierającym ( np. na zastawioną już nieruchomość) lub jedynym naszym zabezpieczeniem. Wszystko zależy oczywiście od naszych zdolności kredytowych, wartości samochodu, wysokości kredytu oraz okresu kredytowania. Warto pamiętać, że zazwyczaj dwa ostatnie punkty są dużo mniejsze, niż w przypadku zastawienia nieruchomości. Okres spłaty pożyczki może więc wynosić np. max. 6 lat, a kwota pożyczki nie przekroczyć 100 tysięcy złotych.

Jakich dokumentów będzie wymagał bank?

Dokumenty w takich transakcjach nie różnią się od standardowo wymaganych przy kredycie na kupno samochodu. Bank poza naszym dowodem tożsamości z pewnością będzie wymagał kserokopii dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zaświadczenia z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów, dowód jego ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzającego jego zakup – może to być zarówno umowa kupna-sprzedaży jak i faktura.

Ponadto bank może wymagać spełnienia pewnych warunków przed udzieleniem kredytu. Może to być maksymalny wiek samochodu (zazwyczaj do 12 lat), konieczność dopuszczenia pojazdu do ruchu, ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC i AC. Nie ma natomiast znaczenia, czy auto kupiliśmy nowe czy używane.

Dodaj komentarz