Kalkulator Inwestycji i zysku z inwestycjiWyniki

Całkowita wartość inwestycji:

Czysty zysk:

Co to jest stopa zwrotu z inwestycji? Jest to najważniejsza informacja dla każdego, kto decyduje się na ulokowanie kapitału w danym obszarze. Stopa ta, mówi inwestorowi, jaki procent wyłożonych pieniędzy zwróci mu się w ciągu dwunastu miesięcy. Mówiąc wprost - ile zyska na danej inwestycji. Stopa zwrotu pozwala na szybkie i łatwe porównanie opłacalności poszczególnych planów. Porównanie tego typu może odnosić się też do kilku wersji tej samej inwestycji. Przewidywany zysk jest tu podawany jako konkretny dochód. Dzięki stopie zwrotu inwestujący może szybko zdecydować o tym, czy jakieś przedsięwzięcie jest opłacalne, czyli rentowne.

Stopa zwrotu z inwestycji jest cenną informacją o funduszu inwestycyjnym.Znając ją, można wnioskować o poziomie i jakości zarządzania danym funduszem. Informacje o stopach zwrotu dostępne są w zestawieniach, które biorą pod uwagę długoletnie okresy zarządzania. Najlepsze są rankingi podające stopy zwrotu z trzech, pięciu, a nawet dziesięciu lat. Rankingi sporządzane w oparciu o krótsze okresy czasowe nie podają tak trafnych wyników. Jeśli interesuje nas jakiś FI, to najbezpieczniej jest przyjrzeć się zestawieniom stóp zwrotu tego funduszu notowanym w różnych rankingach w okresie dwóch, trzech lat. Im więcej mamy danych tym lepiej, bo obrazują one w pełni działalność danego funduszu. Widać na przykład, czy jest ona zrównoważona, czy tylko zdarzają się wyjątkowo dobre miesiące lub kwartały. Mądrzy inwestorzy sięgają także po archiwalne zestawienia stóp zwrotu. Najbezpieczniej inwestować w te fundusze, których nazwy plasują się na wysokich miejscach wielu rankingów.