Jeśli myślimy, że inwestowanie jest tylko dla bogaczy albo tylko dla tych, którzy lubią ponosić ryzyko, nic bardziej mylnego. Wśród dostępnych na rynku opcji inwestowania każdy może znaleźć ofertę dla siebie. Wcale nie trzeba posiadać wielkich sum oszczędności, ani też liczyć się z ryzykiem całkowitej ich utraty. Doradcy inwestycyjni skupieni wokół grup kapitałowych pomogą nam wybrać odpowiednią opcję dopasowaną do naszych możliwości finansowych i o takim stopniu ryzyka, jaki będziemy w stanie zaakceptować. Jak zatem wygląda ABC inwestowania?

A – Analiza finansów osobistych

Po pierwsze, żeby inwestować trzeba ustalić, jaką kwotą wolnych środków dysponujemy oraz jak przedstawia się nasza sytuacja finansowa w chwili obecnej i jak może wyglądać ona w przyszłości. Jeśli samym jest nam trudno to ocenić, zwróćmy się o pomoc do doświadczonych ekspertów z grup kapitałowych, którzy przede wszystkim przeanalizują składniki naszego majątku i na podstawie dochodów określą, jakie sumy mogłyby być z nich przeznaczane na inwestycje. Określenie kwoty wolnych środków do zainwestowania będzie jak złapanie gruntu pod nogami. Odtąd inwestorowi wiedzącemu na czym stoi, łatwiej będzie zaplanować przyszłość finansową oraz wyznaczyć konkretne cele do osiągnięcia dzięki inwestowaniu. Dla wielu takim celem może być szybki i wysoki zysk, z którego można byłoby sfinansować wymarzony dom, planowaną od dawna podróż albo spełnić marzenie dziecka. Sporo osób patrzy również na programy inwestycyjne jak na zabezpieczenie na przyszłość, gdy wiek lub zdrowie nie pozwolą na wykonywanie dalszej pracy, a dochody z emerytury nie będą już na tym samym poziomie, co w wieku produkcyjnym. Nie brakuje również osób, które decydując się na konkretne fundusze inwestycyjne i chcą je połączyć z ubezpieczeniem siebie i swoich najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

B – Bezpieczne ulokowanie środków

Aby bezpiecznie ulokować sumę wolnych środków ustaloną w toku analizy finansów osobistych należy najpierw dobrze poznać specyfikę programów inwestycyjnych, a także dowiedzieć się co to jest fundusz inwestycyjny i na czym polegają różnice między jednym, a drugim. Szukając definicji funduszu inwestycyjnego można zajrzeć do obowiązującej Ustawy, gdzie określa się go jako osobę prawną, której działanie polega na zbieraniu pieniędzy od inwestorów, a następnie lokowanie ich w sposób jasno określony w statucie np. w akcje, obligacje i inne papiery wartościowe a także inne inwestycje dostępne na rynku. Od rodzaju inwestycji preferowanych w danym funduszu zależeć będzie jego charakter. I tak mamy na przykład fundusze agresywnego zwrotu inwestujące głównie w akcje nowych spółek, fundusze stabilnego wzrostu lokujące środki w spółkach o ugruntowanej pozycji i fundusze mieszane, w których portfelu znajdują się zarówno akcje jak i obligacje. Wybór konkretnego rodzaju funduszy w dużej mierze zależy od stopnia ryzyka jakie jest w stanie znieść inwestor. Pamiętajmy, że nawet najlepszy doradca czy ekspert nie podejmie za nas samych decyzji. To od nas zależy, czy wybierzemy wyższy zysk licząc

się z wyższym stopniem ryzyka, czy też bardziej odpowiadać nam będzie pewniejszy, ale jednak umiarkowany zysk. Z kolei, jeśli zdecydujemy się na konkretny program inwestycyjny, to trzeba będzie określić proporcje, w jakich rozłożą się środki na poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w jego ramach. Dobra rada, która powtarzana jest przez wielu doradców inwestycyjnych jak mantra, to dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli lokowanie środków w funduszach o różnych aktywach i pochodzeniu geograficznym, tak by miały one między sobą mały stopień zależności. W ten sposób uniknie się sytuacji, gdy nagle wszystkie nasze fundusze miałyby tracić na wartości w związku z niekorzystną koniunkturą na rynku w danej branży lub w danej części świata.

C- Ciągła kontrola sytuacji na rynku

Jako dowód wpłaconych na fundusz inwestycyjny pieniędzy inwestor, zwany od tego momentu uczestnikiem funduszu otrzymuje jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Trzeba wiedzieć, że wartość wykupu takiej jednostki inwestycyjnej lub certyfikatu zależeć będzie od aktualnej wyceny aktywów, w które fundusz inwestuje. Aktualne notowania funduszy w formie tabel i zestawień są publikowane na licznych stronach internetowych należących do grup kapitałowych albo do firm doradczych lub innych instytucji rynku finansowego w Polsce. Niektóre firmy z branży doradztwa inwestycyjnego oferują swoim klientom specjalne aplikacje, dzięki którym śledzić oni mogą sytuację na giełdzie papierów wartościowych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Inwestor musi być świadomy, że elastyczne dopasowanie do ciągle zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych jest kluczem do sukcesu w inwestowaniu. Chodzi zatem o to, by śledząc notowania funduszy inwestycyjnych na giełdzie przenosić zgromadzone środki z tych, które wyraźnie tracą, na te, gdzie spodziewać się można zwyżki wartości. Jeśli w swoim portfelu inwestycyjnym, mamy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, możemy zmieniać proporcje kwot, jakie przypadną ze składki na inwestycje, a jakie na ubezpieczenie.

Dodaj komentarz