Według informacji podanych przez TVN24, decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Getin Bank musi dokonać zwrotu swoim klientom prowizji oraz zwolnienia z opłat za przelew do innego banku. Jest to rodzaj rekompensaty za działania podjęte w latach 2014-2016, które naruszały zbiorowe interesy konsumentów.

Decyzja UOKiK zapadła już we wrześniu. Powodem jej wydania był sposób, w jakim poinformowano klientów o zmianach w regulaminach rachunków bankowych oraz tabelach opłat i prowizji bankowych w omawianym okresie. Jak można przeczytać komunikacie Urzędu: „Dokonując tych zmian Bank nie wskazywał podstaw prawnych, które umożliwiały ich dokonanie oraz okoliczności faktycznych, które powodowały takie zmiany”. Klienci w tym czasie mogli dowiedzieć się o wprowadzonych zmianach jedynie z wiadomości wysłanych na skrzynkę w bankowości elektronicznej, co zdaniem UOKiK nie można uznać za trwały nośnik informacji, gdyż jest całkowicie pod kontrolą banku. Urząd podkreślił, że właściwe poinformowanie o zmianach mogło nastąpić np. za pomocą tradycyjnego listu bądź maila.

W związku z decyzją wydaną przez UOKiK Getin Bank musi teraz zwrócić swoim klientom ewentualne nadpłat opłat i prowizji z lat 2014-2016. Będzie dotyczyć to przede wszystkim tych, którzy posiadali w tym okresie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub zaciągnęli kredyt w tym banku.

Zwrot nie nastąpi jednak automatycznie. Wymaga to podpisania specjalnego aneksu do umowy w placówce bankowej. Klient ma dwa miesiące od daty wysyłki stosownego pisma z informacją w tej sprawie, żeby tego dokonać. Zachowanie tego terminu jest bardzo ważne, bowiem po nim niemożliwe będzie otrzymanie z powrotem pieniędzy. Ważnym też jest, jak głosi komunikat Getin Banku, „w przypadku, gdy Państwa indywidualne rozliczenie wykaże, że na podstawie Tabel sprzed ich zmiany nie zapłaciliby Państwo niższych opłat wówczas Bank przekaże Państwu informacje o braku środków do zwrotu”.

Co więcej, od 17 czerwca do 19 sierpnia 2019 roku klienci Getin Banku z lat 2014-2016 otrzymają zwolnienie z opłat za zewnętrzny przelew dokonany w placówce. Przyznanie tej rekompensaty jest już niezależne od zawarcia aneksu.

Podobny los co Getinu może czekać również inne banki w Polsce. UOKiK krytykował zbliżone aspekty niewłaściwego informowania klientów w Alior Banku, Banku Millennium, BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska), Deutsche Banku, Idea Banku, Pekao SA i Plus Banku. Ostatnio PKO Bank Polski zapowiedział dokonywanie rekompensat dla swoich klientów, natomiast już we wrześniu 2018 roku ING Bank Śląski rozpoczął przeprowadzanie stosownych zwrotów pobranych prowizji.

Dodaj komentarz