Dzisiaj w warunkach rynkowych, gdy młodym ludziom jest bardzo ciężko uzyskać dochodową pracę, wiele osób decyduje się na samozatrudnienie. Prowadzenie własnej firmy jawi się jako szansa na stosunkowo szybkie uzyskanie stabilnej sytuacji finansowej. Znacznie szybsze niż praca na etacie, gdzie poziom pensji brutto nadal jest niski. Założenie własnej firmy mimo szerokiego wsparcia, np. ze strony Inkubatorów Przedsiębiorczości, nadal dla wielu startujących jest trudne. Problemem okazuje się wybór odpowiedniego rachunku firmowego.

Dlaczego wybór rachunku firmowego jest tak ważny dla młodego przedsiębiorcy?

Przede wszystkim dzieje się tak z uwagi na współczesny model biznesowy. Obecnie większość transakcji o wszelakim, przedmiotowym znaczeniu odbywa się za pomocą opłat w postaci przelewów bankowych. Te wykonuje przedsiębiorca nie tylko w relacji ze swoimi partnerami biznesowymi, ale i w relacji z odpowiednimi jednostkami merytorycznymi, między innymi jako przelewy do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Izby Celnej. Ponadto, wielu przedsiębiorców codziennie jest zmuszonych zanosić utarg z kas do placówek bankowych, więc istotna z ich punktu widzenia jest również obsługa kasowa rachunku firmowego, czy wysokość dopuszczalnych kwot wypłat z bankomatów, a także opłaty za to. Istotne jest też, czy dany bank posiada stosunkowo wiele oddziałów. Im posiada ich więcej, tym dla przedsiębiorcy lepiej, gdyż może tak naprawdę w każdym miejscu bezpośrednio udać się do najbliższego oddziału.

Co składa się na koszt rachunku firmowego dla przedsiębiorców, na co zwrócić uwagę przy wyborze rachunku?

Dzisiejsze oferty prowadzenia kont firmowych w bankach są w zasadzie bardzo zbliżone. Różnice diametralne tkwią jedynie w kosztach prowadzenia takiego konta, którymi to obciążony jest przedsiębiorca. Jako te najważniejsze parametry, na które powinien zwrócić uwagę, gdy wybiera rachunek firmowy, należy wymienić:

 • sumaryczną opłatę za prowadzenie rachunku, czy występowanie dodatkowych opłat, prowizji za taki rachunek,
 • wysokość opłaty za wydanie karty, a potem posługiwanie się nią,
 • wysokość opłaty za poszczególne rodzaje wykonywanych przelewów, tj. przelewy do urzędów, krajowe, zagraniczne,
 • opłaty za wypłaty środków z tzw. bankomatów obcych,
 • opłata przy wpłatach gotówkowych w oddziałach banku,
 • inne opłaty.

Deutsche Bank i mBank chcą przyciągnąć start-upowców zerowym kosztem założenia i prowadzenia rachunku firmowego, czy na pewno to jest korzystne?

Na pierwszy rzut oka analiza pokazuje, że młody przedsiębiorca powinien udać się, by założyć rachunek firmowy do Deutsche Banku lub mBanku. Przede wszystkim dlatego, że tutaj mamy do czynienia z zerowym kosztem prowadzenia rachunku firmowego w tej wersji najbardziej podstawowej. Wówczas zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów w związku z jego uruchomieniem, a potem także prowadzeniem. Dotyczy to też takich aspektów jak wpłaty w oddziałach, wykonywanie przelewów, czy posługiwanie się kartą. Równie ciekawa wydaje się oferta Banku Pocztowego. Podmiot ten jednak nadal zastrzega sobie, że przedsiębiorca musi ponosić koszty założenia, jak i posługiwania się kartą płatniczą. Jest to jednak koszt względny, bowiem opłata wynosi jedynie 5 zł miesięcznie. Dwa banki – liderzy są elastyczne. Jednakże Deutsche Bank nie uruchomił jeszcze zaawansowanego formularza internetowego, który by pozwolił wszystkie formalności w związku z założeniem konta dopełnić za pośrednictwem Internetu. Do tych jednak wyjściowych, jakże kuszących danych, należy podejść z pewnym dystansem. Mianowicie w zapisach szczegółowych Regulaminów znajdziemy zapisy, iż w ramach np. zerowej opłaty za wykonywanie przelewów wszelakiego rodzaju w mBanku posiadacz rachunku firmowego ma tę usługę limitowaną, np. 10 – 20 przelewów darmowych, a kolejne już odpowiednio 1 zł płatne. Tak wiec Deutsche Bank i mBank zapewniają darmowe prowadzenie rachunków firmowych, wszelakich realizowanych w ramach nich usług, ale jednak poszczególne usługi, działania są limitowane.

Idea Bank słusznie jest nazywany bankiem przyjaznym firmom, bo dba o ich księgowość nawet?

Oferty kolejnej liczby banków pokazują, że koszt prowadzenia rachunku firmowego dla start – upów plasuje się miesięcznie na poziomie 10 zł. Między innymi tak jest w :

 • Pekao SA
 • Inteligo,
 • czy Idea Banku.

Idea Bank jednak, naliczając opłatę 10 zł przy dokonywaniu wpłat gotówki w oddziałach, zapewnia szeroki zakres darmowych innych usług, np. przelewów, jak i udogodnienia szczególne dla zainteresowanych. Takim udogodnieniem są bardzo wysokie rabaty dla posiadaczy rachunków firmowych w Idea Banku na korzystanie z pomocy księgowej oferowanej w biurach Idea, czy nawet założenie specjalnego rachunku firmowego na preferencyjnych warunkach.

Bardzo ciekawa oferta Rachunku Partner w Alior Banku – liczne usługi dodatkowe, liczne oddziały, stosunkowo niskie koszty

Dla najbardziej wymagających założycieli kont firmowych, którym zależy jednocześnie na ponoszeniu niskich kosztów, zdecydowanie najatrakcyjniej jawi się oferta Alior Banku, a mianowicie tzw. oferta rachunku partner w tym podmiocie. Przemawia za tym kilka cech, a więc:

 • rozłożony koszt rachunku, sumarycznie 23 zł miesięcznie,
 • brak restrykcyjnych limitów w korzystaniu z usług, np. w wykonywaniu darmowych przelewów,
 • bank posiada najwięcej, bo aż 773 oddziały,
 • już w rachunku na samym starcie jest limit odnawialny do dobrania,
 • możliwość założenia rachunku w szybki sposób przez Internet,
 • możliwość skorzystania z licznych udogodnień, jak na przykład: założenie rachunku firmowego walutowego, wyrobienie kart płatniczych dla pracowników, czy skorzystanie na specjalnych warunkach z programów rabatowych, wykupienie nawet assistance na preferencyjnych zasadach.

Podsumowując?

Należy uznać, że oferta kont firmowych dla młodych przedsiębiorców jest dzisiaj bardzo bogata. Rzeczywisty koszt jest na poziomie wbrew pozorom zbliżonym. Widać bowiem, że gdzie koszt jest niski, czy zerowy prowadzenia takiego rachunku dla zakładającego, ma on zapewnione jedynie limitowane korzystanie z darmowych usług, ponad limit płaci dodatkowo. Kiedy jednak już na początku opłata wyjściowa za posiadanie takiego rachunku pojawia się w podwyższonej kwocie, zainteresowany potem może na większą skalę korzystać z poszczególnych usług. Korzystne oferty mają wreszcie te banki, które zapewniają także tzw. usługi dodatkowe, jak na przykład korzystanie z księgowości na preferencyjnych warunkach (Idea Bank), czy wyrobienie kart pracowniczych do rachunku (Alior Bank). Finalny wybór takiego rachunku, jak i wskazanie jego najlepszej oferty jest więc uwarunkowany ostatecznie indywidualną sytuacją startującego przedsiębiorcy, jego oczekiwaniami, jak i potrzebami.

Dodaj komentarz