Zaciągnięcie kredytu nigdy nie jest decyzją łatwą i szybką. Poza dokładnym określeniem kwoty, jakiej potrzebujemy, musimy sumiennie przeanalizować oferty poszczególnych banków oraz instytucji pozabankowych, dzięki czemu odkryjemy, która z nich jest dla nas najkorzystniejsza. Zazwyczaj bierzemy więc pod uwagę oprocentowanie, a także liczbę i wysokość rat – informacje te mają największy wpływ na naszą decyzję kredytową. To jednak nie wszystko, ponieważ na koszt pożyczki wpływa dodatkowo szereg innych czynników. Uwzględnić je pomoże nam Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania-RRSO. O czym mowa?

Istotne narzędzie

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku przedstawia definicję, według której jest to “całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

Oznacza to, iż RRSO, poza wskaźnikami, które zostały już podane, uwzględnia również pozostałe koszty, takie jak chociażby prowizje nakładane przez bank, ubezpieczenie, koszt prowadzenia konta osobistego, opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, a także pozostałe opłaty bankowe związane z przygotowaniem oraz obsługą kredytu. Według cytowanej ustaw, omawiane stopa wyliczana jest indywidualnie do każdego kredytu, a instytucje finansowe mają bezwzględny obowiązek informowania o niej klienta oraz potencjalnych konsumentów, za sprawą różnego rodzaju pakietów informacyjnych. Wspomnieć należy również o akcie prawnym, który w 2012 roku ujednolicił obliczanie stopy w całej Unii Europejskiej.

Łatwiejsze decyzje konsumenckie

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Narodowego Banku Polskiego kwota RRSO jest bardzo pomocnym narzędziem, gdyż pozwala obywatelom na dokładniejsze porównanie poszczególnych ofert kredytowych dostępnych na rynku. Należy pamiętać, iż pomocy finansowej mogą nam udzieli nie tylko banki, ale również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy chociażby wiele instytucji pozabankowych. Wszystkie te podmioty muszą rzetelnie informować swoich klientów, gdyż w innym wypadku ich działalność będzie naruszać literę prawa.

Jest to ogromne ułatwienie dla kredytobiorców, gdyż podczas porównywania poszczególnych ofert nie są oni zmuszeni do przeprowadzania skomplikowanych obliczeń, uwzględniających wszelkie wspomniane dane. Całkowity koszt kredytu określony jest bowiem za pomocą jednej liczby, co pomaga lepiej zorientować się na rynku. Decyzje o zaciągnięciu pożyczki ułatwiona jest również za sprawą powszechnie funkcjonujących kalkulatorów finansowych, które dostępne są na stronach internetowych różnych instytucji. Za ich sprawą jesteśmy w stanie sami obliczyć kwotę RRSO, po podaniu poszczególnych informacji.

Podobne przepisy prawne sprawiają, iż my, konsumenci, możemy w znacznie łatwiejszy sposób przekalkulować, która oferta jest dla nas najkorzystniejsza. Nie musimy martwić się przy tym, iż bank bądź innego rodzaju instytucja zatai przed nami ważne informacje. Całkowity koszt podany zostaje za pomocą jednej kwoty, która daje nam wystarczający pogląd na to, ile będzie nas kosztować wybrany rodzaj pomocy finansowej.

Dodaj komentarz