Współcześnie oferta produktów bankowych, dla osób chcących uzyskać do swojej dyspozycji dodatkowe środki jest stosunkowo bardzo bogata. Są to więc nie tylko tradycyjne pożyczki, kredyty, ale również i karty kredytowe, czy limit w koncie. To ostatnie rozwiązanie zyskuje coraz bardziej na popularności.

Czym jest limit w koncie?

Limit w koncie to produkt o charakterze kredytowym. Jego istotą jest to, że posiadacz rachunku rozliczeniowo – oszczędnościowego, który podpisze z Bankiem umowę o jego prowadzenie, może w uproszczeniu to ujmując -wypłacać środki pieniężne ponad stan?, czyli również wtedy, gdy jego saldo jest zerowe. Następnie z wpływających na jego rachunek bankowy wpłat dochodzi do spłaty kwoty zadłużenia z tytułu limitu. W praktyce jeśli przykładowo Jan X. podpisał umowę z Bankiem o limit w koncie w wysokości 6000 zł, oznacza to, że gdy w danym momencie zgromadzone przez niego środki własne na tym rachunku będą wynosiły O PLN, Jan X. nadal będzie mógł z tego rachunku wypłacać środki, robić przelewy do wysokości 6000 zł (przyznanej mu wysokości limitu). Za to wszystkie kolejne wpłaty będą dedykowane na spłatę limitu.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu z Bankiem umowy o prowadzenie limitu?

Decydując się z Bankiem na zawarcie umowy o prowadzenie limitu, warto, abyś zweryfikował:

 • Na jaki okres zawierasz umowę, jeśli na oznaczony (np. 12 miesięcy) to na jakich warunkach będzie możliwe jego przedłużenie;
 • Jaki jest koszt prowadzenia limitu (oprocentowanie);
 • W jaki sposób jest płatny koszt korzystania z limitu (czy na koniec miesiąca, czy z góry);
 • Czy korzystając z limitu w danym Banku, możesz liczyć na inne preferencje (np. przy skorzystaniu z kolejnych jeszcze produktów w Banku);
 • Wysokość limitu – weź pod uwagę, jakiej wysokości limit Bank Ci proponuje przydzielić, oferty Banków są różne czasami jest to np. dwukrotność Twoich dochodów, regularnych wpływów na rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy, a może to być nawet i sześciokrotność;
 • Wysokość kosztów limitu w stosunku do jego wysokości, czasami limit stanowiący np. trzykrotność Twoich dochodów może być znacznie droższy niż limit w wysokości jedynie dwukrotności Twoich dochodów.

Z jakimi formalnościami najczęściej jest związane uruchomienie limitu w koncie?

Analizując prezentowane na stronach internetowych Banków oferty limitu w koncie, widać, że niezbędne dla uruchomienia tego produktu jest:

 • Złożenie wniosku o udostępnienie takiego produktu;
 • Udanie się do oddziału Banku, celem dopełnienia formalności;
 • W zależności od wysokości wnioskowanego limitu, oferty Banku, faktu, czy Wnioskodawca jest już jego wieloletnim Klientem, z udzieleniem limitu w koncie wiąże się przeprowadzenie weryfikacji zdolności kredytowej danej osoby, poziomu jej dochodów, celem oceny, czy będzie ona w stanie wnioskowany limit w razie wykorzystania spłacać, jak i ponosić dodatkowe koszty jego obsługi;
 • Wnioskujący o limit może być więc proszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, wskazujących na jego zatrudnienie, czy dochód;
 • Finalnie podpisanie umowy o limit kończy etap formalności, związanych z uruchomieniem tego produktu.

Wiele ofert limitu w koncie – która najlepsza?

Biorąc pod uwagę takie kryteria porównania jak koszt prowadzenia limitu (możliwe najniższy), oprocentowanie limitu (możliwe najniższe), do tego preferencyjne warunki prowadzenia rachunku rozliczeniowo – oszczędnościowego, z którym będzie powiązany limit, zdecydowanie najkorzystniejsza wydaje się oferta Alior Banku. Oprocentowanie jest tu niewielkie (około 10%), podobnie jak i sam koszt limitu (około 2%). Atutem jest wreszcie i to, że kwota limitu jest przyznawana, dostosowywania indywidualnie do możliwości Klienta, jak i możliwe jest wreszcie zawarcie umowy o tenże limit na czas nieokreślony. Stali Klienci mają zapewnione również prawo do zawnioskowania o ten produkt online, np. za pośrednictwem Bankowości Internetowej, czy telefonicznie. Grono samych Klientów na forach internetowych również bardzo pozytywnie ocenia skorzystanie z limitu w Raiffeisen Banku, wskazując, że Bank ten udziela nawet limitu w koncie do kwoty 100 tys. PLN. Oferta Smart Banku i WBK Banku Zachodniego zwraca uwagę szczególnie atrakcyjnymi warunkami, na których jest obsługiwany rachunek bankowy, przypisany do tego limitu (niskie opłaty za prowadzenie). Wyróżnić warto także ofertę ING Banku Śląskiego, który deklaruje minimum formalności, jak i szansę na zawnioskowanie o ten produkt także online, czy Millennium Banku (niskie koszty).

Patrząc na powyższe, zdecydowanie widać, że obecna oferta Banków w dziedzinie limitu w koncie jest stosunkowo szeroka. Wybór tej jedynej powinien mieć charakter indywidualny. Co to znaczy? Mianowicie inna oferta będzie okazyjna dla kogoś, dla kogo priorytetem będzie jak najwyższa kwota uruchomionego limitu, a inna dla kogoś, komu zależy na jak najniższych kosztach korzystania z tego produktu, a niskiej kwocie dostępnego limitu itp.

Dodaj komentarz