Według wyliczeń Expandera w 2018 roku obcokrajowcy zaciągnęli w Polsce kredyty hipoteczne na łączną kwotę sięgającą blisko 200 milionów złotych. W tym roku wynik ten ma być jeszcze większy.

Dane na temat liczby zakupiony przez obcokrajowców mieszkań w Polsce podaje rokrocznie MSWiA. W 2017 roku było to łącznie 4822 mieszkań i 1563 lokali użytkowych. Niedługo mamy poznać wyniki za poprzedni rok, ale już wiadomo, że rekord zostanie pobity. Jest to zgodne z zapatrywaniami mieszkających w Polsce Ukraińców, które znalazły się w raporcie ARC Rynek i Opinia. Zgodnie z treścią tego dokumentu blisko 60 proc. Ukraińców żyjących w Rzeczpospolitej wiąże swoją przyszłość z naszym krajem, z czego 65 proc. zamierza wziąć kredyt hipoteczny. Obecnie co czwarty cudzoziemiec kupujący w Polsce nieruchomość jest Ukraińcem.

Obcokrajowcy najchętniej kupują mieszkania w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Niewątpliwie za taką popularnością kupowania lokali przez tę grupę stoi łatwość, z jaką mogą oni dokonywać takich transakcji. Osoba bez obywatelstwa polskiego nie musi dokonywać dodatkowych formalności w przypadku zakupu bez kredytu hipotecznego. Wyjątkiem objęte są jednak mieszkania w strefie przygranicznej czy nieruchomości z działką. Z drugiej strony, formalnie rzecz biorąc cudzoziemiec nie musi nawet przebywać w Polsce, gdyż wszystko może załatwić przez ustanowionego pełnomocnika.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez obcokrajowca wiąże się z kolei udokumentowaniem legalności swojego pobytu w Polsce (np. zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy ważne przez przynajmniej 12 miesięcy, karta rezydenta długoterminowego UE), stałego źródła dochodu i posiadaniem przynajmniej 10 proc. wkładu własnego. Najwięcej komplikacji sprawia akceptowana przez bank forma zatrudnienia. Najbardziej pożądaną jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Ewentualnie może ona obowiązywać przynajmniej przez jeszcze rok. Umowy zlecenia czy o dzieło zazwyczaj są rozpatrywane jako źródło dochodu dodatkowego. W niektórych przypadkach jest jednak możliwość uznania wynagrodzenia z tytułu tych umów, gdy przez okres co najmniej 12 miesięcy stanowi ono podstawę zarobków. Przy działalności gospodarczej dochody muszą również być udokumentowane przez co najmniej rok. Ponadto koniecznym jest, aby taka działalność była prowadzona w Polsce. Banki weryfikują zdolność kredytową składającego wniosek cudzoziemca poprzez Biuro Informacji Kredytowej, które współpracuje ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, w tym także na Ukrainie.

Warto też zaznaczyć, że cudzoziemcy mieszkający w Polsce mają prawo do korzystania z różnych form wsparcia. Są to m.in. dodatki mieszkaniowe, energetyczne czy możliwość wynajmu lokali po preferencyjnych cenach od gminy.

Dodaj komentarz