Kalkulatory kredytowe stanowią nieocenioną pomoc dla kredytobiorców, ponieważ pozwalają szybko wyliczyć kluczowe parametry kredytu, które decydują o atrakcyjności całej oferty. Ponadto kalkulator odpowiada na pytanie, jaką zdolność kredytową ma klient i czy w danym momencie będzie miał szanse na uzyskanie kredytu w pożądanej kwocie. 

Jeśli chcemy zaciągnąć zobowiązanie, narzędzia w postaci finansowych kalkulatorów przydadzą się do oceny stopnia atrakcyjności konkretnych ofert kredytowych, jakie zbierzemy z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Kredyt gotówkowy jest bardzo prosty w obsłudze i pozwala wybrać najtańsze oferty. Sprawdźmy, jak pracują kalkulatory kredytów gotówkowych, hipotecznych czy konsolidacyjnych i samochodowych.

Różne typy kalkulatorów

Kalkulator kredytowy to wspólna nazwa aplikacji czy algorytmów dostępnych w internecie i częściowo również na urządzenia mobilne, które wyliczają na podstawie ustalonych przez użytkownika parametrów, jaka jest wysokość m.in.:

 • zdolności kredytowej danej osoby czy grupy osób,
 • raty kapitałowo-odsetkowej,
 • RRSO ? rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania danego zobowiązania.

Wyróżnia się różne rodzaje kalkulatorów kredytowych, różniące się między sobą konstrukcją, zakresem obliczeń i zmiennych wymaganych do działania. W użyciu, m.in. na stronie Totalmoney.pl, są kalkulatory dotyczącego róznego rodzaju produktów bankowych. Dzięki nim, można sprawdzić ofertę i wziąć:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyty hipoteczne,
 • kredyty konsolidacyjne.

Jak widać, każdy z tych kredytów ma inną specyfikę, przeznaczenie i udzielany może być na nieco innych zasadach, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyt hipoteczny i konsolidacyjny.

Kalkulatory zdolności kredytowej

Posiadanie przez klienta starającego się o udzielenie kredytu w banku zdolności kredytowej jest wymagane, aby otrzymał on pozytywną decyzję na swój wniosek. Zdolność kredytowa definiowana jest jako zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, stanowiącego wynagrodzenie dla kredytodawcy, oraz wszelkimi innymi opłatami i prowizjami związanymi z kredytowaniem.

Podczas wyliczania zdolności kredytowej pod uwagę bierze się dochody do dyspozycji kredytobiorcy oraz koszty ponoszone przez niego co miesiąc na spłatę rat kredytów i pożyczek, koszty utrzymania i inne stałe opłaty. Każdy bank może mieć własne wytyczne dotyczące wyliczania zdolności kredytowej klienta.

Kalkulator kredytowy dostępny w trybie online uwzględnia następujące parametry podczas obliczania zdolności kredytowej:

 • okres spłaty kredytu,
 • oprocentowanie w skali roku,
 • typ rat,
 • limit na kartach kredytowych,
 • raty innych kredytów,
 • inne stałe zobowiązania,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego,
 • liczbę osób w gospodarstwie.

Wynik podawany jest jako kwota maksymalna (zdolność kredytowa klienta), o jaką kredytobiorca może wnioskować w banku.

Kalkulator rat kredytowych

W zależności od tego, z jakim kredytem mamy do czynienia, nieco inaczej będzie wyliczana potencjalna rata kapitałowo-odsetkowa kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego, hipotecznego czy samochodowego w kalkulatorze kredytowym trzeba wpisać:

 • wysokość kwoty kredytu,
 • długość okresu spłaty,
 • wysokość oprocentowania w procentach.

Na tej podstawie szacowana jest wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Zawsze trzeba jednak brać poprawkę na to, że mogą one się różnić od rzeczywistych rat kredytu, do których doliczone mogą być koszty prowizji za przystąpienie do zobowiązania czy koszty związane z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu, jak składki ubezpieczeniowe.

Wyliczanie RRSO

Wzór matematyczny na RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, jest bardzo skomplikowany, a oszacowanie takiej stopy samodzielnie jest trudne dla przeciętnego konsumenta. Nie trzeba jednak tracić na to czasu, jeśli wykorzystamy do tego samego celu kalkulator kredytowy.

Dostępny w sieci kalkulator RRSO kredytu wymaga podania przez użytkownika do obliczeń zmiennych:

 • kwoty zaciąganego kredytu,
 • okresu kredytowania,
 • wysokości oprocentowania,
 • wysokości prowizji,
 • wysokości innych kosztów,
 • typu rat ? równe lub malejące w okresie kredytowania.

RRSO jest bardzo ważnym parametrem, służącym do obiektywnego i kompleksowego porównywania ze sobą ofert kredytów o takiej samej kwocie czy okresie spłaty. RRSO ujmuje prócz oprocentowania nominalnego także wszystkie inne koszty związane z kredytowaniem, m.in. prowizję za przystąpienie do zobowiązania czy kształtowanie się wysokości rat przy wyborze rat równych albo malejących. RRSO jest odzwierciedleniem całkowitych kosztów kredytowania.

Specyfika kalkulatora kredytu konsolidacyjnego

Ciekawym rodzajem kalkulatora kredytu jest kalkulator kredytu konsolidacyjnego. Kredyt tego typu pozwala na połączenie ze sobą wszystkich wcześniej zaciągniętych przez klienta zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. W praktyce polega to na zaciągnięciu kredytu gotówkowego lub hipotecznego w banku, który spłaci z sumy kredytowej dotychczasowe długi klienta. Na kredytobiorcy spoczywa wówczas tylko jedna rata do spłaty, raz w miesiącu. Najczęściej jest ona niższa od sumy wcześniej spłacanych rat.

Przy używaniu kalkulatora konsolidacyjnego trzeba podać:

 • kwotę kredytu, jego typ, oprocentowanie i okres spłaty ? dla każdego zobowiązania, które ma podlegać konsolidacji;
 • oprocentowanie i okres spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Finalnie kalkulator kredytu konsolidacyjnego wylicza, jaką ratę takiego zobowiązania mógłby spłacać miesięcznie klient, przy założonych parametrach konsolidacji, okresie spłaty kredytu i wysokości zobowiązania.

Dodaj komentarz