Ubezpieczenie od zawsze funkcjonuje jako element spełniający funkcję stabilizacyjną i gwarancyjną. Człowiek, który jest ubezpieczony, czy ubezpiecza swoje mienie, mniej martwi się o tzw. niepewne zdarzenia przyszłe, które mogą narazić go na wystąpienie szkód i strat. Zadłużanie się również jest czynnością niepewną, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż sytuacja finansowa kredytobiorcy może diametralnie ulec zianie. Dlatego też, w ofercie kredytów hipotecznych, gotówkowych, czy ratalnych pojawia się coraz częściej opcja wykupienia stosownego ubezpieczenia.

Czym jest i co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?
Ubezpieczenie przy kredytach to gwarancja, że w przypadku, gdy zadłużony znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, jego zobowiązanie zostanie uregulowane z tytułu wykupionej polisy. Przykładowo, można wykupić polisę na wypadek utraty pracy, zdrowia, choroby, czy nawet śmierci bliskiej osoby. Dla wielu klientów takie ubezpieczenie jest rozwiązaniem wygodnym, gdyż nie muszą szukać żyrantów.

Ubezpieczenie kredytu to jednak nie lada wydatek?.
Za te wygody kredytobiorca musi zapłacić z własnej kieszeni, co automatycznie znacznie podwyższa całkowite koszty kredytu. Kiedy okres kredytowania minie, a klient z samodzielnie spłaci zobowiązanie, nie przysługuje mu żaden zwrot uiszczonej składki. W sytuacji, gdy dłużnik decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu, czy odstępuje od zawartej umowy kredytowej, jego sytuacja jest zupełnie inna. Wówczas, może starać się o zwrócenie mu chociaż części uiszczonej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Banki starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, dlatego też składka ubezpieczeniowa jest udzielana również w ramach kredytu. Rozwiązanie to jest stosowane zwłaszcza, gdy zobowiązanie opiewa na dużą kwotę. Taka propozycja jest korzystna, ponieważ zadłużający się nie musi od razu z własnej kieszeni wypłacić składki. Ponadto, gdy udzielany kredyt jest obarczony sporym ryzykiem, dopuszcza się nałożenie na klienta wpłaty składki ubezpieczeniowej.

Kiedy zasadne jest rozważyć wykupienie ubezpieczenia do kredytu?
Wtedy, gdy kredytobiorca może spodziewać się w przyszłości zdarzeń, które zaburzą terminowe dokonywanie spłaty. W szczególności mogą to być takie sytuacje, jak utrata pracy, zdrowia, choroba, czy nawet śmierć. Wykupione ubezpieczenie od utraty pracy jest dedykowane w szczególności klientom, którzy zadłużają się na wysokie kwoty na długi czas. W podobnej sytuacji są osoby chore, czy pochodzące z rodzin naznaczonych określonymi chorobami. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób zmagających się z chorobami śmiertelnymi, tutaj zasadne jest rozważanie wykupienia ubezpieczenia na wypadek utraty życia. Omówione polisy są dedykowane w szczególności dłużnikom, którzy pracują w tzw. warunkach ekstremalnych, ponosząc tym samym wysokie ryzyko działalności zawodowej.

Podstawa to właściwy dobór ubezpieczenia do kredytu, jak i odpowiednia umowa ubezpieczenia
Klient banku powinien należycie poznać wszystkie parametry podpisywanej umowy. Dłużnicy muszą uważać, ponieważ ubezpieczenia gwarantują im, w razie wystąpienia stosownych okoliczności, spłatę za nich zobowiązania kredytowego, jednakże jedynie do pewnej kwoty lub określonej ilości rat. Niedoczytanie takich warunków w praktyce budzi wielkie rozczarowania. Warto także, przy wykupywaniu polisy do kredytu, zwrócić uwagę, co jest uważane za chorobę. To oznacza, że jeśli dłużnik w trakcie spłacania swojego kredytu zachoruje na chorobę, która zagraża jego życiu, ale nie była ona ujęta w spisie chorób w ramach umowy ubezpieczenia, to nie może liczyć na pomoc ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele dbają o Klienta, ale przede wszystkim o swoje interesy dzięki karencji
Ubezpieczyciele należycie dbają o swoje interesy. Dlatego też właściwe skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe dopiero po pewnym czasie. Karencja najczęściej wynosi kilka miesięcy. Przykładowo, jeżeli dłużnik zaciągnął kredyt i wykupił polisę, a następnie doznał udaru, to z uwagi na czas wystąpienia takiego zdarzenia, nie ma możliwości aplikować o spłatę zobowiązania przez ubezpieczyciela. Podobne niuanse pojawiają się, gdy weźmiemy pod uwagę specyfikę ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Tutaj ubezpieczyciele są zgodni, że utrata pracy przyjmuje różne postacie. Może mieć charakter przypadkowy, niezależny od pracownika. Dzieje się tak, gdy osoba pracuje w zakładzie, który idzie do likwidacji, czy ogłasza upadłość. Może być tak, że firma zmienia swoją siedzibę, a pracownik nie jest w stanie przenieść się. Te sytuacje zdecydowanie wskazują, że do utraty zatrudnienia nie doszło z winy klientów. Niemniej jednak, często zwalniany pracownik jest winny. Sytuacja taka ma miejsce, gdy źle wykonywał swoje obowiązki zawodowe, uporczywie się spóźniał, przychodził do pracy pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających. Wówczas ubezpieczyciele nie chcą ponosić odpowiedzialności, więc w warunkach ubezpieczenia na wypadek utraty pracy wskazuje się, że ubezpieczyciel wypłaci określoną ilość rat kredytowych, ale tylko wtedy, gdy do utraty pracy doszło nie z winy pracownika. To chroni ubezpieczycieli na wypadek celowego działania zmierzającego do przerzucenia ciężaru kredytu na jednostkę ubezpieczającą.

Zasady właściwego wyboru i korzystania z ubezpieczenia do kredytu

Warto stworzyć listę działań, jakie potencjalny zainteresowany powinien wypełnić. Musi przecież postępować rozważnie. W uproszczeniu zasadne jest, aby postępował zgodnie z następującymi krokami:

  • oceń swoją indywidualną sytuację, wskaż, co w przyszłości może w największym stopniu wpłynąć na pogorszenie Twojej sytuacji finansowej,
  • ustal, czego oczekujesz od ubezpieczyciela, gdy wykupisz jego polisę, a Ty sam nie będziesz w stanie spłacać swojego zadłużenia,
  • szacuj, jakie koszty jesteś w stanie ponieść w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej,
  • bądź konsekwentny, nie rezygnuj ze swoich oczekiwań, szukaj polisy ubezpieczeniowej, która rzeczywiście będzie spójna z Twoimi oczekiwaniami,
  • dokładnie czytaj oferty ubezpieczycieli, zwracaj uwagę na wszystkie wyłączenia,
  • śmiało korzystaj z wykupionego ubezpieczenia, zgłaszaj, gdy zachodzą podstawy do tego, by to ubezpieczyciel przejął spłacanie Twojego zadłużenia.

Jak więc widać, ubezpieczenie spełnia swoje podstawowe funkcje na wielu bardzo różnych płaszczyznach. Jego przydatność okazuje się wysoka również wtedy, gdy klient się zadłuża. By tak się stało, ważne jest, aby kredytobiorca dokładnie rozpoznał swoją sytuację, jak i ryzyko zdarzeń, których może doświadczyć w przyszłości. Oferta ubezpieczenia musi być nie tylko dokładnie przeczytana i zanalizowana, ale także zrozumiana. Tylko wtedy ubezpieczony uniknie rozczarowania w przyszłości. Koszty wykupienia polisy ubezpieczeniowej są na rynku odmienne. Jednakże, jak pokazuje praktyka, ponoszenie wysokich kosztów polisy ubezpieczeniowej w wielu przypadkach staje się zasadne. Przede wszystkim dlatego, że klient ma zapewniony najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, a katalog wyłączeń zostaje zawężony. Ważne jest jednak, aby do ochrony ubezpieczeniowej podchodzić z pewnym dystansem. Wiadome jest bowiem, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy dłużnik świadomie doprowadza do złej sytuacji finansowej, np. zwalnia się z pracy. Wówczas nie można oczekiwać, że to ubezpieczyciel w ramach wykupionej polisy pracy będzie spłacał raty za klienta.

Dodaj komentarz