W warunkach gospodarki wolnorynkowej sektor bankowy jest jednym z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania każdego kraju. W jego skład wchodzą wszystkie instytucje finansowe oraz zbiór przepisów, określających powiązania pomiędzy nimi oraz otoczeniem. Podstawą funkcjonowania systemów bankowych – również w naszym kraju – jest ustanowienie banku centralnego oraz banków komercyjnych.

Polski system bankowy

W skład polskiego systemu bankowego wchodzą przede wszystkim Narodowy Bank Polski pełniący rolę banku centralnego. Jest -bankiem wszystkich banków?, posiada wyłączone prawo emisji pieniądza na terenie Rzeczpospolitej i wpływa na kształtowanie polityki monetarnej kraju. Dwie kolejne instytucje to Komisja Nadzoru Finansowego (prowadząca nadzór nad rynkiem finansowym) i Bankowy Funduszy Gwarancyjny (gwarantujący depozyty polskich banków). Na samym końcu układu pokarmowego systemu bankowego Polski znajdują się banki komercyjne oraz spółdzielcze.

Polska bankowość

Na terenie Rzeczpospolitej działalność bankową prowadzi obecnie 640 podmiotów – 41 z nich to banki komercyjne, 571 banki spółdzielcze, a ostatnie 28 to oddziały instytucji udzielających kredytów. Cały sektor polskiej bankowości zatrudnia 174,3 tysiąca osób. Wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oferowały klientom pod koniec 2013 roku dostęp do prawie 16 tysięcy placówek i 19 tysięcy bankomatów.

Warto zwrócić uwagę, że zdecydowana większość podmiotów – 63,2% – świadczących usługi bankowe w Polsce, kontrolowana jest przez inwestorów zagranicznych i większe grupy bankowe. Główne kraje odgrywającą znaczącą rolę w naszym systemie bankowości to Holandia, Niemcy oraz Włochy.

Pośród 640 podmiotów działających w komercyjnej części systemu bankowego przeważają banki uniwersalne – oferujące produkty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Bank uniwersalny nie posiada jednej, wyspecjalizowanej gałęzi usług, tylko zajmuje się zarówno deponowaniem środków, jak i kredytowaniem, usługami inwestycyjnymi, finansowaniem przedsiębiorstw, itp.

Chcąc sprawdzić bieżącą listę banków działających w Polsce warto odwiedzić stronę Narodowego Banku Polskiego i skorzystać z dostępnej na niej wyszukiwarki instytucji finansowych.

Dodaj komentarz